Brazilië

Swipe

Ondervoeding

Ondervoeding heeft nadelige gevolgen voor zowel de lichamelijke als de geestelijke ontwikkeling. Goed gevoede kinderen worden per generatie steeds langer, maar slecht gevoede of ondervoede kinderen worden kleiner. Door eenzijdige voeding kunnen kleine kinderen storingen in de hersenontwikkeling oplopen met een blijvende vermindering van de geestelijke vermogens.

10 prachtige bestemmingen in Brazilië