Brazilië

Swipe

Analfabetisme

Het analfabetisme in Brazilië wordt nu gesteld op 12%. Tien jaar geleden was het landelijk gemiddelde 26%. Van alle Brazilianen behaalde niet meer dan 6% een einddiploma voortgezet onderwijs (soort VWO of HAVO), in het noordoosten is dat zelfs niet meer dan 2%.

Sinds 1974 is er een organisatie MOBRAL die alfabetiseringsprogramma’s opzet en uitvoert. Avondscholen, radio en tv werken samen. De pedagoog Paulo Freire is de inspirator geweest.

De regering stimuleert het schoolbezoek door maaltijden op school te verstrekken.

10 prachtige bestemmingen in Brazilië