Gambia

Swipe

Toerisme

De toeristenindustrie is een belangrijk middel van bestaan in Gambia. De eerste toeristen naar Gambia kwamen uit Zweden en dat gebeurde pas in 1965. Een groep van 300 Zweden, onder leiding van Bertil Harding, kwam naar Gambia om uit te zoeken of het mogelijk was om in Gambia te overwinteren. Een aantal van hen ging nooit meer weg en nog steeds zijn duidelijke sporen merkbaar van hun activiteiten.

Het huidige Sunbeach hotel op Cape Point bijvoorbeeld heette tot voor enkele jaren Sunwing hotel, opgezet en geleid door Zweden uit die eerste groep pioniers. Maar ook landinwaarts kunt u de Zweedse invloed nog heel goed achterhalen. Tendaba Camp werd ooit opgezet door twee Zweden: Johansson en Carson. De laatstgenoemde was ook na de overdracht aan de Gambianen uit het dorp nog steeds en met grote regelmaat in het kamp te vinden. Wille Carson overleed in 2006 maar iedereen in het kamp praat nog steeds met groot respect over ‘papa’ Wille.

In 1970 verwelkomde Gambia meer dan 2500 toeristen en de Engelse markt stortte zich daarna op Gambia als vakantieland. De Britse touroperator Gambia Experience is niet meer weg te denken van de toeristenmarkt. Het belang van het toerisme de beste reden om veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling en verdere uitbouw hiervan. Voor de uitvoering van een tienjarenplan om de kuststrook verder te exploiteren, werd een lening afgesloten bij het Internationale Monetaire Fonds. Dat gebeurde in 1974 en men is nog steeds bezig om dit plan te verwezenlijken. Het plan voorzag in een verdere ontwikkeling van de kuststrook tussen Bakau en Kololi.

Omdat men wil voorkomen dat de Gambiaanse kust een Spaans aanzien krijgt, wordt de volgende fase gerealiseerd in de richting van het zuidelijker gelegen Gunjur. Een belangrijk probleem werd gevormd door het ontbreken van enige infrastructuur. Momenteel zijn de doorgaande en toevoerwegen naar en langs de kust allemaal geasfalteerd. Ook de wegen vanaf het vliegveld naar Banjul en de wegen in Banjul zijn zeer goed. Het toerisme brengt welvaart in de nabijgelegen dorpen, als gevolg van de grote toename van de werkgelegenheid. Daarvan zijn inmiddels voorbeelden te over.

De verdere ontwikkeling en exploitatie van het binnenland is nog niet aan de orde, vooral wegens gebrek aan investeerders. Toch wordt er hard gewerkt aan de vierbaansweg die de vroegere Transgambia Highway moet vervangen. Men is tot al ver gevorderd, maar wanneer (en of) men Basse zal bereiken, is nog een grote vraag.

Op eigen gelegenheid met een auto dieper het land ingaan is dan ook voorlopig nog een af te raden avontuur.

10 prachtige bestemmingen in Gambia