Gambia

Swipe

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg staat in het land nog op een laag peil. Er zijn nog geen 30 klinieken en ziekenhuizen, waar de overheid bemoeienis mee heeft. Elke Gambiaan heeft het recht om een arts te raadplegen in een van de klinieken, waarvoor slechts enkele dalasis per consult gerekend wordt.

Particuliere klinieken zijn veel duurder en als u een arts nodig heeft betaalt u een vergelijkbaar bedrag met wat u thuis kwijt zou zijn. In de omgeving van de hotels is de mogelijkheid om snel medische hulp te krijgen ruimschoots aanwezig.Over het gehele land bezien is er echter nog veel werk te verzetten. Onderstaande gemiddelden (2013) tonen dit aan.

De regering geeft ruim 10% van het nationaal inkomen uit aan gezondheidszorg. De levensverwachting voor de mannen in het land is 62 jaar, terwijl de vrouwen ongeveer 66 jaar oud worden (2013). De gemiddelde leeftijd van de 1.800.000 inwoners (2013) is bijna 20 jaar, slecht 3,2% van de bevolking wordt ouder dan 65 jaar.

Een vrouw krijgt gemiddeld 4 kinderen, per 1.000 geboorten sterven 67 kinderen. Het is opvallend dat, gelet op de cijfers uit 2008, bijna 8% van de volwassen bevolking aan overwicht lijdt terwijl 16% van de kinderen onder de 5 jaar met ondergewicht te kampen heeft.

Elke arts heeft (in theorie) de zorg voor 9.000 patiënten.

In bovenstaande cijfers wordt uitsluitend gesproken over de zorg voor de Gambianen. Voor toeristen zijn er aparte, vaak goed geoutilleerde klinieken, zowel voor de algemene zorg als voor tandheelkunde.

Apothekers kent het land vrijwel niet, maar het personeel van de vele pharmacies (in feite drogisterijen) is degelijk opgeleid en uitstekend in staat om een goed advies te geven. De voorraad medicijnen bij de artsen en in de klinieken is over het algemeen voldoende, zodat u zich daarover geen zorgen behoeft te maken. Elke arts is apotheekhoudend. De medicijnvoorraad is echter niet zo uitgebreid als in een westers land of niet alles is snel aangevuld. Het kan dan ook voorkomen dat er een vervangend medicijn wordt voorgeschreven.

De vraag over de mogelijkheid om met aids besmet te worden wordt veelvuldig gesteld. Het is een moeilijk te beantwoorden vraag, want in Gambia is die vraag simpelweg niet aan de orde, aangezien de drager van het HIV-virus streng kan worden gestraft. Niettemin heeft de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) er wel onderzoek naar gedaan. Daaruit is (in 2008) gebleken dat 2% van de volwassen bevolking met het virus besmet is, het aantal bekende gevallen bedroeg ruim 18.000, terwijl er in dat jaar minder dan 1.000 personen aan aids overleden zijn. De conclusie ligt dan ook voor de hand: neem geen risico. Uw partner zal nooit toegeven besmet te zijn, maar het kan ook zo zijn dat hij of zij er zelf geen kennis van heeft.

 

African Village

In African Village, de naam zegt het al, verblijf je in een?dorpje?. Met de kleurrijke natuurlijke omgeving, prachtige planten, rieten hutten en...

v.a. 520 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Gambia