Japan

Swipe

Godsdienst

Het boeddhisme en het shintoïsme (de belangrijkste godsdiensten in Japan) zijn in Japan zo met elkaar vervlochten, dat veel mensen beide aanhangen. Men bezoekt dezelfde boeddhistische tempels en shintoistische heiligdommen, vereert dezelfde goden en viert dezelfde feesten en festivals. Zowel het boeddhisme als het shintoïsme is uiterst tolerant en verdraagt alle andere sekten en godsdiensten; vandaar dat er momenteel tientallen nieuwe sekten en religies in Japan zijn ontstaan met zo'n 22 miljoen aanhangers. De twee belangrijkste onder de nieuwe religies zijn de tenrikyo en de omotokyo. Het christendom ten slotte, telt circa 1 miljoen aanhangers; een half miljoen van hen behoort tot de Rooms-Katholieke Kerk.

In het shintoïsme worden de Japanners omringd door talrijke goden die zij kami's noemen. Men schat dat er ongeveer acht miljoen kami's in Japan worden aanbeden. Zelfs bergen en vulkanen die in de naam het woord `yama' dragen worden door de inwoners van Japan als goddelijk beschouwt. Een beroemd voorbeeld is de Fuji-yama ofwel de vulkaan Fuji die door veel inwoners van Japan als een heilige berg wordt gezien. 

Het boeddhisme werd gesticht door de Nepalese prins Siddharta Gautama. Hij leerde hoe de mens zich van het lijden kon en kan verlossen. De basis van zijn leer, het boeddhisme, wordt gevormd door de vier edele waarheden, te weten de waarheid van het lijden, die van de oorsprong van het lijden, die van de vernietiging van het lijden en die van de weg die naar de vernietiging van het lijden leidt.

In dit deel van de website VakantieArena over Japan wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze godsdiensten, omdat kennis over deze godsdiensten inzicht geeft in het historische en huidige gedrag van de inwoners van Japan. 

Godsdienst

10 prachtige bestemmingen in Japan