Kroatië

Swipe

Natuurlijke rijkdommen

Kroatië bezit zoveel natuurschoon dat u altijd wel in de buurt bent van een gebied dat zich op dat terrein bijzonder onderscheidt. Over het gehele land verspreid bevindt zich beschermde natuur. Soms is dat een gebied van ettelijke honderden km2, soms is het een botanische tuin of zelfs een 'simpele' boom. In het deel bezienswaardigheden op deze site wordt uitgebreider stilgestaan bij die afzonderlijke gebieden. U vindt daar ook de naam van de website, via welke u zich een indruk kunt vormen van de schoonheid ervan. Onderstaand vindt u een beknopte opsomming van wat u waar kunt verwachten. De Kroaten zijn bijzonder zuinig op hun natuur en daarom zijn er een paar standaardregels opgesteld.

Ongeveer 10% van de oppervlakte van Kroatië bestaat uit beschezevenrmd natuurgebied. In de toekomst hoopt men dat op te voeren tot 15%. Er zijn acht nationale parken en nog eens 100 andere beschermde gebieden. U vindt ze verspreid over het gehele land en voor de kust. Landschappelijk zijn er diverse gebieden, hetzij op natuurlijke wijze, hetzij met behulp van mensenhanden tot stand gekomen, die beschermd zijn. Er mag niet gebouwd worden, wegenaanleg of uitbreiding is aan strikte regels gebonden. Er zijn zelfs beschermde vergezichten in Kroatië te vinden. Voor de natuurliefhebber staan er bijna 120 botanische tuinen open, waarin vele zeldzame bloemen en planten vertroeteld worden.

Om dit alles blijvend te kunnen tonen aan volgende generaties is het slechts noodzakelijk de volgende simpele regels in acht te nemen:
- begeef u niet met een motorvoertuig in beschermde gebieden;
- blijf op de aangegeven wegen en paden;
- verstoor de rust niet;
- blijf van de bomen af, kerf er bijvoorbeeld geen namen in;
- pluk geen bloemen;
- gooi niets weg en laat niets achter wat er niet hoort op andere plaatsen dan die welke daarvoor bestemd zijn op picknickplaatsen.

Algemeen: neem niets mee dan indrukken, laat niets achter dan uw voetafdruk! Fotograferen en filmen in de natuur is aan geen enkele restrictie onderworpen.

10 prachtige bestemmingen in Kroatië