Kroatië

Swipe

Landschappen

Vanwege de schoonheid van het landschap heeft men op vele plaatsen een verbod ingesteld om er iets te veranderen. Sommige van die gebieden maken deel uit van het leven van alledag van de mensen die er wonen. In de meeste gevallen vindt men er land- en tuinbouw. In andere gevallen gaat het om een berg(gebied) of een combinatie van zee en kust. Er is een viertal gebieden van geologisch belang, terwijl eenzelfde aantal plaatsen is aangewezen ten behoeve van opgravingen. Op tal van plaatsen houdt men zich bezig met een onderzoek naar de achtergronden van de landschapsvorm. Op geen andere plaats ter wereld komt men een gelijksoortige opbouw van het landschap tegen.

De Kroaten maken op vier plaatsen gebruik van hun kennis om de rivieren een andere loop te geven dan die welke oorspronkelijk gevolgd werd. Zodoende voorkomt men de kans op rampen als gevolg van wateroverlast. Men pakt dit letterlijk bij de bron aan en van de rivieren Kupa, Gacka, Una en Cetina gebruikt men de waterkracht om stroom op te wekken.

Parken en tuinen van een bijzondere waarde, gebruikt als studieobject voor aankomende tuinarchitecten vindt u op 75 verschillende plaatsen in het land. Alleen in Zagreb zijn er al 9. Botanische tuinen vindt u eveneens op diverse plaatsen en in Trsteno en Opeka zijn arboretums, musea waar u allerlei in- en uitheemse boomsoorten kunt bezichtigen. U vindt er meer dan 250 soorten en nog eens ruim 120 soorten coniferen.

In het land zijn op 15 plaatsen beschermde boomgroepen, terwijl er ook nog 18 vrijstaande bomen als monument aangewezen zijn. Enkele ervan zijn eeuwenoud of komen vrijwel uitsluitend in Kroatië voor. Men heeft respect voor deze woudreuzen, men zegt dat ze een symbool vormen van leven en kracht. Het beroemdst is de lindeboom van Gornja Stubica, een dorp dat bij Stubičke Toplice, een kuuroord ten noorden van Zagreb, behoort. Onder deze boom beraamden de boeren uit de omgeving in 1573 de beruchte boerenopstand van de Zagorje. De leeftijd is de boom aan te zien, kunst- en hulpmiddelen zijn nodig om hem op zijn plaats én rechtop te houden.

10 prachtige bestemmingen in Kroatië