Namibië en Botswana

Swipe

Vogels

Vogels vormen een verhaal apart. In Afrika komen ruim 1.200 soorten vogels voor waarvan u er meer dan 620 in Namibië en 560 in Botswana kunt bewonderen, die, nét als de andere dieren, hun eigen leefgebied hebben. De tijd en de plaats waar bepaalde vogels te vinden zijn is, meer dan bij de viervoeters, aan seizoenen gebonden. Veel vogels blijven slechts gedurende een bepaalde tijd, terwijl anderen alleen maar de grond opzoeken om uit te rusten en daarna hun weg weer vervolgen.

In het algemeen is het regenseizoen de beste tijd, er is dan een overvloed aan insecten. Het genoemde aantal vogelsoorten is overigens slechts een schatting, regelmatig worden nog niet eerder gesignaleerde soorten aangetroffen. Bovendien is er van enkele gebieden nog weinig over het vogelleven bekend. Er bestaat een grote variëteit in vogelsoorten, voornamelijk veroorzaakt door de vele klimaten die de landen kennen en de verschillende vegetatievormen.

Een aardig weetje: in Botswana werden in het Okavango-Linyanti-Chobe gebied, gedurende het regenseizoen (oktober-maart) in een periode van 24 uur door een ervaren ornitholoog meer dan 200 vogelsoorten waargenomen. Tussen zonsopkomst en het middaguur werden 100 soorten gespot! De echte vogelliefhebber komt zowel in Namibië als in Botswana dus uitgebreid aan zijn trekken.

Maar zélfs de expert heeft de nodige moeite met het herkennen van de vogels. Daarom is een goede vogelgids onontbeerlijk. Te denken valt aan een gids met vogels over Afrika, zowel in België als in Nederland te verkrijgen (meestal Engelstalig). Degenen die het in de figuurlijke betekenis van het woord allemaal wel mooi vinden (letterlijk genomen lijdt dat voor niemand enige twijfel) zullen toch geboeid en verwonderd de vogelwereld aanschouwen. Om hen een beetje op weg te helpen worden enkele vogels die ze tegen kunnen komen iets nader belicht.