Namibië en Botswana

Swipe

Bijeneter

De bijeneters behoren tot de fraaist gekleurde vogels die in Afrika rondfladderen. U vindt ze in tamelijk grote concentraties in moerasachtige gebieden of op plaatsen waar zich veel insecten ophouden. Het is dus niet zo dat bijeneters uitsluitend bijen eten, hoewel hun voorkeur duidelijk naar bijen, hommels en wespen uitgaat. Op miraculeuze manier ontdoen ze de stekende insecten van hun angel en opvallend is dat een insect altijd met de kop vooruit in hun snavel verdwijnt. Ze bereiken dit door het gedode insect omhoog te werpen en het dan weer op te vangen. Ze herhalen dit ritueel net zo lang tot het insect in de juiste positie in de snavel komt.