Namibië en Botswana

Swipe

Damara stern

De Damara stern komt in hoofdzaak naar Namibïe om er te broeden, zeer recent is ontdekt dat het aantal broedplaatsen zich uitbreidt. De vogel leeft in kleine groepen langs de Atlantische kust, tussen de zuidelijke Kaap en Ivoorkust. Het is een steltloper die zich graag ophoudt in rustig ondiep zeewater. Buiten het broedseizoen trekken de vogels weg naar noordelijker kusten. De vogel is bijna 25 centimeter groot en lijkt in de vlucht wat op een zwaluw, reden voor de Duitse vogelliefhebbers om hem zeezwaluw te noemen. Hij nestelt in kuiltjes in de grond waar slechts 1 of 2 eieren worden uitgebroed. Hij staat op de lijst van bedreigde vogelsoorten, geschat wordt dat er nog ongeveer 7.000 vogels over zijn.