Namibië en Botswana

Swipe

Kaapse gier

Net als de kaapse papegaai wordt ook de kaapse gier met uitsterven bedreigd. Ze behoren tot de havikachtigen en zijn nauw verwant aan de buizerd en de arend. Ze broeden in kolonies waarvan er zowel in Namibië als in Botswana enkele te vinden zijn. Het zijn slechte vliegers en moeten het vooral hebben van hun vermogen om gebruik te maken van thermiek. Dankzij deze eigenschap kunnen ze lange tijd in de lucht blijven. Het zijn aaseters die in rangorde als eerste aan de beurt zijn na de wilde dieren. Ze hebben een vlucht van ongeveer drie meter en worden maximaal vijf kilogram zwaar. De huidige wereldpopulatie wordt geschat op minder dan 8.000.