Namibië en Botswana

Swipe

Afrikaanse zeearend

In Afrika wordt hij ook vaak visarend genoemd, maar dat is feitelijk onjuist, dat is een andere arend. De Afrikaanse zeearend komt ook ver landinwaarts voor, zelfs in Botswana. Het kustgebied is echter zijn oorspronkelijke leefgebied, hoewel hij vaak landinwaarts trekt en jaagt in rivieren en beken.

De Afrikaanse zeearend leeft in paren en mag graag op een tak boven het water afwachten of er een prooi onder hem door zwemt welke hij zonder uitzondering weet te verschalken. Wat de methode van jagen betreft lijkt hij dus in veel opzichten op een ijsvogel, zij het dat die het op wat kleinere visjes voorzien heeft.

Deze zeearend, die familie heeft over de hele wereld, is de luidruchtigste van alle soortgenoten, voor de Duitsers reden om hem Schreiseeadler te noemen.