Namibië en Botswana

Swipe

Godsdiensten

In principe wordt gesproken over 'christelijk' als het over de religie in de landen gaat. In Botswana en Namibië is echter hooguit 20% van de bevolking praktiserend lid van een hervormde, gereformeerde, katholieke, doopsgezinde of welke andere, op christelijke grondslag gebaseerde, godsdienst.

In elke christelijke kerk kunt u terecht voor het bijwonen van een dienst, maar let erop dat in Botswana bij veel diensten uitsluitend Tswana wordt gesproken. Op de aankondigingen bij de kerk wordt duidelijk aangegeven of, en zo ja op welk tijdstip, u een dienst in de Engelse taal kunt bijwonen.

In het kustgebied en het zuidelijke deel van Namibië kunt u ook kerkdiensten in de Afrikaanse en in de Duitse taal bijwonen. Veel meer mensen zijn kerkelijk meelevend op een manier waaraan ze hun eigen invulling gegeven hebben. Als basis dient dan veelal een christelijke overtuiging, maar die is vermengd met hun eigen, oorspronkelijke godsdienst.

Islam en andere godsdiensten met een niet-christelijk achtergrond worden in de grotere plaatsen wel uitgedragen maar zijn van ondergeschikte betekenis.