Namibië en Botswana

Swipe

Internationaal rijbewijs

Zowel Namibië als Botswana erkennen het Belgische en Nederlandse rijbewijs als een rechtsgeldig document. Toch ontstaan er weleens problemen bij wegcontroles omdat niet elke politiefunctionaris ons vaderlandse rijbewijs als zodanig herkent. Het bezit van een internationaal rijbewijs voorkomt in zo'n geval onnodig oponthoud. Het internationale rijbewijs wordt in België afgegeven door de gemeente (na afgifte 3 jaar geldig), in Nederland door de ANWB (na afgifte 1 jaar geldig).

De prijs bedraagt ongeveer 15 euro. Het document wordt aangemaakt terwijl u wacht, vooropgesteld dat u een geldig rijbewijs kunt overleggen en tevens een recente pasfoto. In België moet u ook uw identiteitskaart tonen.

Na verloop van uw gewone rijbewijs blijft het internationale rijbewijs geldig, maar alleen in die landen waar uw gewone rijbewijs niet geldig is. In eigen land is het document niet geldig.