Namibië en Botswana

Swipe

Wijs op reis

BELANGRIJK:

Je kunt niet altijd zonder gevaar naar het land van je keuze reizen. Daarom geeft de overheid voor landen een zogenaamd reisadvies uit. Soms is dat reisadvies 'negatief' en is het beter om dat land of een gedeelte van dat land te mijden. Vraag als je plannen aan het maken bent de informatie daarover op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen.

NB. Een negatief reisadvies door de overheid wil niet altijd zeggen dat je de reis kunt annuleren en teruggave van de reissom kunt verlangen. Daarvoor noet de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) het negatieve advies overgenomen hebben. Raadpleeg je reisbureau of touroperator.

Ook Tropenzorg geeft een informatiegidsje uit, voorzien van een checklist (in samenwerking met Care Plus), reisapotheek en tal van interessante artikelen. Meer daarover via www.tropenzorg.nl.