Tanzania

Swipe

Omgangsvormen

Het is gemakkelijk om vrienden in Tanzania te maken, u moet wel een paar grondregels aanhouden die misschien wat afwijken van hetgeen u in de Kalverstraat of op de Keyserlei gewend bent, maar het werpt zijn vruchten af. Bovendien: ’s lands wijs, ’s lands eer, nietwaar?

De inwoners van Tanzania hechten aan goede omgangsvormen, waarbij zowel woord als gebaar een belangrijke rol spelen. Tijdens een ontmoeting zegt altijd de jongste of lagere in rang als eerste goedendag en kan daarbij een lichte buiging of neiging maken. De groet wordt gevolgd door een handdruk, áltijd met de rechterhand. Als deze niet gebruikt kan worden, maakt men een opvallender buiging. Het wordt als zeer beleefd ervaren om, na de handdruk, de rechterhand naar het hart te brengen.

U zult veel mensen ontmoeten. Het is goed gebruik om, alvorens u een vraag stelt, te groeten en te informeren naar de gezondheid van degene van wie u iets wilt weten en diens familie. Bij Maasai vraagt u bovendien naar de toestand van het vee. Een gesprek aanknopen zonder eerst gegroet te hebben, ongeacht de plaats waar dit gebeurt, wordt soms dermate onbeleefd gevonden, dat men geen weerwoord geeft.

Bij het bezoek aan iemand zegt de bezoeker als eerste goedendag, aan het einde van de visite groet de bezoeker wederom als eerste. Iets aanreiken met de linkerhand wordt onbehoorlijk gevonden als de rechterhand intact is, óók als deze iets zou dragen. Links eten is eveneens onbeleefd. Op straat eten of drinken hoort niet en wordt tijdens de ramadan (vastenmaand) als beledigend ervaren. Elkaar in het openbaar kussen getuigt eveneens van slechte manieren.

Het zal een ieder opvallen dat de bevolking over het algemeen netjes en goed gekleed gaat. Dat wordt ook van u verwacht, het is uit den boze om u bijvoorbeeld in strandkleding op straat te begeven, al is het maar om van het strand via de openbare weg de oversteek naar uw hotel te maken.

Luisteren is een belangrijke uiting van beleefdheid. Toon interesse voor hetgeen er gezegd wordt, ook al verstaat u er weinig van. Soms heeft iemand een eigen versie van de Engelse taal ontwikkeld, da’s geen reden om in lachen uit te barsten en nog veel minder om te corrigeren. Vraag netjes om een nadere uitleg. Voorkom dat men u beschouwt als een ‘betweter’, ook dit wordt als beledigend ervaren. Beledigen gaat gemakkelijker dan u denkt!

Extra attentie is vereist in een moslimomgeving, zeden en gebruiken kunnen afwijken. Blijf vriendelijk en doe wat ‘men’ doet tijdens de omgang. Besef dat u als gast in een land verblijft waar men nu eenmaal andere omgangsvormen kent. Dat is niet afwijkend, ú gedraagt zich afwijkend.

10 prachtige bestemmingen in Tanzania