Tanzania

Swipe

Godsdienst

Er zijn drie godsdiensten die duidelijk hun stempel op de religie in het land drukken.

Het meest verspreid en nadrukkelijk aanwezig is de islam, waar 35% (op Zanzibar 99%) van de bevolking toe behoort. De moslimbevolking woont in meerderheid in de kustgebieden en op de eilanden.

De zending en missie zorgden voor een grote verspreiding van het christendom, ongeveer 30% van de bevolking is hierbij betrokken, verdeeld over rooms-katholiek, luthers, presbyteriaans, anglicaans en orthodox.

De overige 35% hangt het hindoeïsme aan of een van de vele ‘gemengde’ godsdiensten waartoe ook het animisme (voorouderverering) gerekend wordt. Zo’n ‘gemengde’ godsdienst is veroorzaakt door het feit dat veel volkeren hun eigen goden aanbaden en hun eigen godsdienstige riten en gewoonten hadden. Het bijwonen van een religieuze bijeenkomst kan dan ook tot verrassingen leiden.

Er is een aantal volkeren dat in het geheel niet beïnvloed is door andere godsdiensten en ook hierbij dient de Maasai als waarschijnlijk beste voorbeeld: hun god heet Engai, hun priesters zijn afstammelingen van wat wij de Verlosser zouden noemen: Kindong’oi. Ze hebben een belangrijke heilige plaats op de Ol Doinyo Lengai, ‘de Berg van God’. Deze berg bevindt zich ten zuiden van Lake Natron. Het is een nog immer actieve vulkaan waar voor het laatst in 2006 een uitbarsting plaatsvond. De ceremonie op de berg vindt plaats onder een groep vijgenbomen.

10 prachtige bestemmingen in Tanzania