Beneden-Galilea

Swipe

Tabgha

Op een afstand van 12 km ten noorden van Tiberias ligt Tabgha. Tabgha is Arabisch voor ‘tuin van de zeven bronnen’ en is afgeleid van het Griekse woord ‘heptapegon’. Hier vond de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging plaats. Tijdens een van zijn predikingen aan de oever van het Meer van Galilea zaten er 5000 mensen naar Jezus van Nazareth te luisteren: ‘Hij zeide tot hen: Hoeveel broden hebt ge? Gaat eens kijken. Na zich op de hoogte gesteld te hebben zeiden ze: Vijf, en twee vissen. Nu gaf Hij hun opdracht te zeggen dat allen zich groepsgewijs zouden neerzetten op het groene gras. Zij gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de mensen voor te zetten; ook de twee vissen verdeelde Hij onder allen. Allen aten tot zij verzadigd waren. Men haalde aan brokken en aan wat er aan vis over was twaalf volle korven op’ (Marc. 6:38-44).

Op deze plek bouwde men reeds in de 3e eeuw een kerk (Kerk van het wonder van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen, geopend: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur, zondag van 9.15 tot 17.00 uur) ter ere van deze wonderbaarlijke gebeurtenis. De huidige kerk in Byzantijnse stijl is in 1982 gebouwd over de zeer bezienswaardige mozaïekvloer van de oorspronkelijke kerk door de architecten Anton Georgen en Fritz Baumann. Zij hebben bij de bouw zo veel mogelijk het grondplan van de oorspronkelijke kerk gevolgd. Opmerkelijk zijn de eenvoudige maar fraaie afbeeldingen van vogels en van een mand geflankeerd door twee vissen (achter het altaar). De vele afgebeelde planten en dieren kwamen in de 5e eeuw voornamelijk in de Nijldelta voor en dus neemt men aan dat het mozaïek door een Egyptenaar is gelegd. Ook de afbeelding van een zogenoemde Nijltoren voor het meten van het waterpeil ondersteunt deze gedachte. Bij de kerk staat een benedictijnenklooster.

Ten oosten van deze kerk staat op een rots bij het meer de kleine St.-Petruskerk (Kapel van het Primaat; geopend: dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur), ter ere van de verschijning van de verrezen Christus aan zijn apostelen, aan de oever van het Meer van Galilea:

‘Zij gingen dus op weg en klommen in de boot, maar ze vingen die nacht niets. Toen het reeds morgen begon te worden, stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Jezus sprak hen aan: Vrienden, hebben jullie soms wat vis? Neen, zeiden ze. Toen beval hij hun: Werpt het net uit rechts van de boot, daar zult ge iets vangen. Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheden vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield: Het is de Heer! (Joh. 21:3-7).

De eenvoudige St.-Petruskerk is gebouwd van donkere vulkanische basaltstenen, die in de omgeving zijn gedolven. Men neemt aan dat dit ook de plek is geweest waar Jezus tot Petrus zei: ‘Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen’. Jezus noemde Petrus de rots waarop Hij zijn gemeenschap zou bouwen en stelde hem met deze woorden aan als het hoofd van de kerk. De stenen rots die in de kerk uit de vloer steekt noemt men de ‘tafel van de Heer’ (Mensa Domini). Volgens de overlevering gebruikte Jezus hier met zijn leerlingen de maaltijd.

Ten noorden van beide kerken staat de Kerk van de zaligsprekingen (church of the Beatitudes) op de gelijknamige berg. Op deze berg van de zaligsprekingen hield Jezus de bergrede, die de kern van zijn leer bevat. Hij leerde zijn leerlingen dat de mens geen kwaad met kwaad moet vergelden en dat ware rijkdom niet hetzelfde is als het vergaren van schatten op aarde. De fraaie kerk werd in 1938 gebouwd door de Italiaan Antonio Barluzzi en met geld van de fascistische dictator Mussolini. De acht hoeken van de kerk symboliseren de acht zegeningen die in de bergrede werden uitgesproken. De koepelkerk wordt ondersteund door marmeren zuilen en heeft glas-in-loodramen. Op de muren staan citaten uit de bergrede. Vanaf de zuilengang heeft u een fraai zicht op het meer van Tiberias. Achter de kerk staat een rooms-katholiek hospitium waar bezoekers kunnen overnachten. Meer van Tiberias Top 5 bezienswaardigheden 1. Rondrit langs de oevers van het meer (in totaal 55 km). 2. De Synagoge en het Huis van Petrus in Capernaum. 3. De Kerk van het wonder van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen in Tabgha. 4. De kibboets En Gev. 5. Het Kruisvaardersfort Belvoir.

10 prachtige bestemmingen in Tabgha en Israël