Beneden-Galilea

Swipe

Bet Alpha

De kibboets Heftzi Bah (Hefziba) ligt aan de voet van de berg Gilboa in het Jizreëldal. In 1928 vonden een aantal boeren van deze kibboets een van de mooiste mozaïekvloeren van Israël. Een inscriptie vermeldt dat de vloer gelegd werd door de kunstenaars Marianus en zijn zoon Chanina tijdens de regeerperiode van keizer Justin I (517-528 n. Chr.). Het mozaïek bedekte de vloer van de Synagoge Bet Alpha (nationaal park geopend: zaterdag t/m donderdag van 8.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur). De synagoge werd op een zuidwest-as gebouwd en wees met zijn voorkant naar Jeruzalem. Het bovenste deel van het mozaïek stelt de verbondskist voor met aan weerszijden afbeeldingen van zevenarmige kandelaars, vogels, geometrische figuren en leeuwen. De leeuwen staan symbool voor de stam van Juda.

Het ronde, centrale deel van het mozaïek bevat de dierenriem (zodiac), met de symbolen van de maanden en hun namen in het Hebreeuws. In het midden van de dierenriem zit de zonnegod Helios, rijdend in een strijdwagen die wordt getrokken door vier paarden. De vier vrouwenfiguren in de hoeken, die de dierenriem vasthouden, stellen de vier seizoenen voor: de lente linksboven, de winter rechtsboven, de herfst rechtsonder en de zomer linksonder. Het onderste deel van het mozaïek stelt het offer van Izaak door Abraham voor. Hebreeuwse teksten begeleiden de afbeelding.

De mozaïekvloer is overbouwd, zodat de elementen de vloer niet kunnen beschadigen. Vanaf verhogingen rondom de vloer kunt u het mozaïek bekijken.

10 prachtige bestemmingen in Bet Alpha en Israël