De zuidelijke kustvlakte

Swipe

De Gazastrook

De Gazastrook is het 47 km lange en 8 km brede gebied, genoemd naar de stad Gaza, die ten zuidwesten van Israël ligt. De belangrijkste steden zijn Gaza, Rafah, Abasãn, Khan Younis en Dayr al Balah. In het verdelingsplan van de Verenigde Naties uit 1947 maakte dit gebied deel uit van het aan de Arabische bevolking toebedeelde land. Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog werd het Egyptische leger door het Israëlische verjaagd, met als gevolg dat de huidige Gazastrook het restant is van een ongeveer drie maal zo groot gebied. De Gazastrook kwam onder Egyptisch bestuur en werd een broeinest van terreur, met als gevolg dat Israël het gebied in 1956 zuiverde door middel van een militaire actie. De Verenigde Naties werden vervolgens tussen de strijdende partijen geplaatst. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 bezette Israël het gebied. Van de 1.400.000 statenloze inwoners van de Gazastrook wonen er honderdduizenden in vluchtelingenkampen.

Bevolking Gazastrook

Het gebied is zeer dicht bevolkt: ongeveer 3500 mensen per vierkante kilometer. De algehele situatie van de bewoners van de Gazastrook steekt somber af bij die van de bezette westelijke Jordaanoever: de bevolkingsdichtheid is tien keer zo groot en tegenover één universiteit in Gaza staan er vijf op de westelijke Jordaanoever, dit ondanks het feit dat er maar tweemaal zoveel mensen wonen.

De totale vruchtbaarheid van vrouwen in de Gazastrook behoort tot de hoogste ter wereld: ruim 6 kinderen per vrouw. De gemiddelde bevolkingsgroei is 3,8%. Terwijl de werkgelegenheid alleen maar terugloopt, is bijna de helft van de bevolking in de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar. Het werkloosheidspercentage staat op ongeveer 50%.

Tweederde deel van de bewoners van Gaza leeft onder de door de VN gehanteerde armoedegrens van 2 dollar per persoon per dag. Vrouwen blijven voor de overgrote meerderheid thuis om voor de kinderen en het huishouden te zorgen.

Helaas is er nog geen oplossing voor het comflict in zicht en dus blijven de leefomstandigheden in de Gazastrook slecht en is er weinig uitzicht op enige verbetering. Meer dan de helft van de arbeidskrachten in de Gazastrook werkte normaal gesproken in Israël, in de bouw, de horeca en de landbouw. Met grote regelmaat is de Gazastrook afgesloten voor verkeer met Israël; met als gevolg dat velen niet naar hun werk kunnen en dus geen inkomen hebben. De andere helft van de arbeidskrachten vindt voornamelijk emplooi in kleine textiel- en confectie-ateliers, meubelfabriekjes en de Seven Up-fabriek; een enkeling werkt op de vruchtbare akkers. Men schat het aantal werklozen en verborgen werklozen zeer hoog.

Ontruiming joodse nederzettingen

Sinds 1967 waren er tegen de grens met Egypte 21 joodse nederzettingen gebouwd, waar in totaal ongeveer 8000 mensen woonden. In 2005 werden al deze nederzettingen door Israel ontruimd in het kader van een akkoord met de Amerikaanse president George W. Bush. Dankzij de Israëlisch-Palestijnse beginselverklaring in de zogenoemde Oslo-akkoorden van augustus/september 1993 hebben de Palestijnen zelfbestuur over de Gazastrook gekregen. Politiek gezien staat het gebied onder gezag van de Palestijnse Autoriteit, maar sinds de Palestijnse burgeroorlog in juni 2007 heeft Hamas de macht in handen en wordt het door haar bestuurd als een onafhankelijk gebied.

Gespannen verhouding met Israël 

Met Israël verkeert het gebied sinds de onafhankelijkheid van Israël in 1948 in een min of meer gewapend conflict, waarvan het meest recente militaire treffen het conflict in de Gazastrook in 2012 was. Als reactie op raketbeschietingen op Israel bombardeerde de Israëlische luchtmacht de Gazastrook. Tijdens dit treffen werd wederom (ook in 2008 en 2009 was er een uitgebreid treffen) een deel van de infrastructuur van Hamas in Gaza vernietigd. Ook in de zomer van 2014 bombardeerde de Israëlische luchtmacht de Gazastrook (Operatie Protective Edge), wederom als reactie op beschietingen met raketten vanuit Gaza. De aanleiding voor deze oorlogshandelingen kwam voort uit de ontvoering en moord op 3 joodse kinderen door Hamas, gevolgd door de moord op een Palestijns kind door joodse radicalen. Tijdens de beschietingen over en weer kwamen er ongeveer 1700 inwoners van Gaza om het leven en 66 inwoners van IsraëlDe haat tegen Israëliërs, joden en westerlingen in het algemeen is op de Gazastrook groot; het is daarom op dit moment (nog) gevaarlijk om dit gebied te bezoeken!

10 prachtige bestemmingen in De Gazastrook en Israël