De noordelijke kustvlakte

Swipe

Caesarea

De verlaten vestingstad Caesarea Maritima ligt halverwege de weg die Tel Aviv met Haifa verbindt, niet ver verwijderd van Hadera. De overblijfselen van de ommuurde havenstad behoren tot de imponerendste die u in Israël kunt vinden.
Voordat koning Herodes de Grote aan de bouw van zijn hoofdstad begon kende de plaats reeds een lange geschiedenis. De Foeniciërs bouwden hier een wacht- en vuurtoren, genaamd Strato’s toren. Omstreeks 100 v. Chr. richtte de Maccabeeënkoning Alexander Yannay hier een vlootbasis in; later werd het voor de Romeinen een belangrijke bevoorradingshaven. Keizer Caesar Augustus Octavianus kroonde Herodes tot koning van Judea. Koning Herodes de Grote liet rond deze bevoorradingshaven, tussen 22 en 10 v. Chr., een indrukwekkende ommuurde stad bouwen met tempels, een paleis, woonhuizen, markten, havenhoofden, een amfitheater, een forum, een renbaan, enzovoort. De stad had op het hoogtepunt van haar roem niet minder dan 50.000 inwoners. Hij bouwde de hoofdstad Caesarea mede omdat hij bang was voor de joodse invloed in Jeruzalem; bovendien wilde hij gemakkelijk bereikbaar zijn vanuit Rome. Uit dankbaarheid voor zijn kroning kreeg de stad de naam Caesarea Maritima, naar keizer Caesar Augustus Octavianus.

Tien jaar na de dood van Herodes werd de stad de zetel van de Romeinse gouverneurs, onder wie Pontius Pilatus. In de stad doopte Petrus een Romeinse honderdman tot christen. Ook de apostel Paulus kwam in deze stad terecht: toen hij in Jeruzalem gevangen was genomen, bracht men hem in gevangenschap naar Caesarea; daar beriep hij zich op zijn Romeins burgerschap, waarna hij naar Rome werd gebracht. Niet alle joden konden Caesarea levend verlaten. In 66 n. Chr. brak in Caesarea de joodse opstand uit die 4 jaar later resulteerde in de vernietiging van de joodse tempel in Jeruzalem. Om dit te vieren gaf de Romeinse generaal Titus een groot feest in het amfitheater van Caesarea. Tijdens het feest verloren 2500 joodse gevangenen in het amfitheater het leven.

In de 2e eeuw werd de stad bisschopszetel, zowel kerkvader Origenes als de historicus Eusebius woonden er. De stad bleef vanaf die tijd een christelijk centrum. In 637 veroverde kalief Omar de stad, in 1101 gevolgd door de kruisvaarders. Alle moslims die in de stad woonden werden zonder pardon vermoord. De vreugde van de kruisvaarders was groot toen ze in de stad de heilige graal vonden, de schaal waarin volgens de overlevering bij de kruisiging het bloed van Jezus werd opgevangen. Volgens enkelen staat deze schaal nu in de San Lorenzokerk in Genua. Dit is echter op zijn minst bevragenswaardig, omdat de mythe van de heilige graal pas in de 12e eeuw in de ridderroman Perceval opdook en waarschijnlijk gebaseerd is op fictie.

Koning Lodewijk IX verbouwde in 1254 de stad tot een echte vesting met zware muren en 13,5 m diepe grachten, die tot op de dag van vandaag nog diepe indruk maken op iedere bezoeker. De muren waren echter niet hoog genoeg voor de mammelukken die de stad in 1265 in handen kregen. Hierna verlieten de meeste inwoners de vesting en het duinzand nam bezit van de eens zo machtige gebouwen.

Aan het einde van de 19e eeuw vestigden Bosnische immigranten zich op deze plek. Na de onafhankelijkheid werd pas duidelijk wat hier onder het duinzand verborgen lag en dus mochten de Bosnische joden op kosten van de staat verhuizen.

Nationale park Caesarea

Een groot deel van Caesarea ligt nog onder de duinen verborgen, een ander deel ligt in zee: de kustlijn lag in de Romeinse tijd namelijk ongeveer 100 meter zeewaarts ten opzichte van tegenwoordig. Als de wind uit het noorden komt, kun je de donkere fundamenten in het water zien liggen. Tijdens de zomermaanden komen er honderden toeristen naar Caesarea om te helpen bij de opgravingen. Nu wonen rondom het complex een aantal rijke ingezetenen van Haifa en Tel Aviv, staat er een luxueus hotel en liggen er een vakantiedorp en een aantrekkelijke golfbaan.

Kruisvaardersstad

Tot de belangrijkste bezienswaardigheden in het nationale park Caesarea (geopend van 8.00 tot 17.00 uur) behoort natuurlijk de ommuurde kruisvaardersstad.

Romeinse amfitheater

Binnen haar muren staat het indrukwekkende Romeinse amfitheater dat in 1961 gereconstrueerd werd. Het theater biedt plaats aan 3500 toeschouwers en wordt tegenwoordig intensief gebruikt voor allerlei soorten van toneel en muziek. Het theater heeft een geweldige akoestiek en dus hoeven de artiesten geen gebruik te maken van microfoons. Helaas zijn de fresco’s verdwenen die eens de muren sierden.

Hippodrome

Het hippodrome, een 230 m lange en 60 m brede renbaan waar vroeger paardenraces werden gehouden, verbindt het amfitheater met de eigenlijke kruisvaardersvesting.

Andere bezienswaardigheden Caesarea

Voorts kunt u binnen de muren van de stad de resten van het paleis van Herodes, Romeinse baden, de Kruisvaarderskerk St.-Paulus en de oude haven vinden. De vesting is over een deel van de Romeinse stad gebouwd. In zijn algemeenheid zijn de lagere delen in de stad uit de Romeinse tijd (veel marmer) en zijn de hogere delen met onder andere de bogen uit de kruisvaarderstijd.

Caesara Experience

Bij de haven wordt een 10 minuten durende film getoond, de Caesara Experience, die de gehele geschiedenis van Caesarea behandelt. U kunt goed zien hoe het aanzien van de stad in de loop der eeuwen is veranderd. Bijzonder, in het zelfde gebouw, is de Timetrek waar u vragen kunt stellen aan gedigitaliseerde historische figuren. Na het zien van de film kunt u nog naar een computeranimatie gaan kijken over Caeasarea tijdens de regeerperiode van Herodes.

Rondom de oude haven

Rondom de oude haven hebben zich gallerien, souvenirwinkels en restaurants gevestigd waar u goed kunt lunchen. De hoge muur in de zee is deel van een waterbreker die Herodes liet bouwen, een unicum voor die tijd.

Romeinse forum

Ten oosten van de stadspoort, vlak bij de parkeerplaats, ligt het Romeinse forum met twee grote onthoofde beelden uit de 2e eeuw.

Aquaducten 

Caesarea werd van water voorzien door twee aquaducten die de Romeinen in de 2e eeuw bouwden. De aquaducten liggen evenwijdig aan het strand ten noorden van de vesting. Grote delen van de aquaducten zijn nog in zeer goede staat, mede dankzij het feit dat zij lange tijd onder het beschermende duinzand lagen. Nog steeds verdwijnen delen van de imponerende aquaducten onder het duinzand, andere delen zijn weggeslagen door het aanstormende water van de Middellandse Zee. Het hoogste Romeinse aquaduct was verbonden met Nacahal Taninim in het Carmelgebergte, het laagste Byzantijnse aquaduct verbond de stad met de Timsah-bronnen die bij de huidige kibboets Maagan Mikhael ontspringen. 

Ralli museum

Als u over voldoende tijd beschikt, dan kunt u in het moderne Caesarea het Ralli museum bezoeken. Het kleine museum herbergt een collectie archeologische voorwerpen uit de tijd van Herodes. Bovendien is er een ruimte met voorwerpen uit Zuid-Amerika (geopend: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur).

10 prachtige bestemmingen in Caesarea en Israël