Sisak-Moslavina

Swipe

Lonjsko Polje natuurgebied

Tussen Sisak en Novska ligt een uniek natuurgebied. Water en land maken er gezamenlijk de dienst uit en het heeft er naar uit gezien dat het ogenschijnlijk arme gebied aan de industrie zou worden opgeofferd. Door de inzet van vele natuurbeschermers werd het de provinciale overheid duidelijk dat men bezig was een uniek gebied op te offeren en met de gedachte in het achterhoofd dat de Kroatische politiek erop gericht is om meer natuurgebieden te gaan beschermen, werd in 1990 besloten Lonjsko Polje tot beschermd gebied te verklaren,(inmiddels zelfs beschermd door UNESCO). Dat was overigens zeer tegen de zin van een aantal bewoners, die daarmee de kans op goede prijzen voor hun arme grond (waarin zich mogelijk aardolie kon bevinden), in rook zagen opgaan.

Dat hun protesten tot niets zouden leiden was ieder duidelijk, maar het duurde nog tot 1998 alvorens men daadwerkelijk met de ontwikkeling van het gebied tot natuurpark kon beginnen. Daarvoor kwam ongeveer 250.000 kuna ter beschikking. De weinige medewerkers over wie het park beschikt pakten de zaak groots aan, ze timmerden nationaal en internationaal stevig aan de weg om bekendheid te geven aan dit unieke natuurgebied.

Het gaat overigens niet alleen om het gebied zelf. Dankzij het feit dat de tijd min of meer werd stilgezet, is de dreigende uitsterving van het specifieke Posaviener paardenras uit deze omgeving, afgewend. Bovendien blijven de houten huizen, karakteristiek voor deze omgeving sedert eeuwen, buiten het bereik van de sloper. Er ligt een aanbeveling om de houten huizen van Krapje op de lijst van werelderfgoed van de mensheid van de UNESCO te plaatsen, waarmee verdere teruggang definitief van de baan is.

Diverse zeldzame vogelsoorten vinden in het gebied een goed onderkomen. De grootste ooievaarsconcentratie van Europa is er terug te vinden. Er broeden rond de 600 paren. Ook de lepelaar is goed vertegenwoordigd met meer dan 300 paren (40% van de Europese populatie). Wie het gebied tussen half mei en half juni bezoekt kan de broedende vogels van zeer nabij bewonderen dankzij de getroffen voorzieningen voor vogelspotters. Ook de witstaartadelaar is er te vinden. De laatste tellingen wezen uit dat er ongeveer 25 paren van deze zeldzame vogels in het gebied verblijven. In totaal zijn er ruim 240 vogelsoorten geteld, waarvan er ongeveer 130 als vaste bewoners kunnen worden aangemerkt.

Niet alleen de vogels maken Lonjsko Polje interessant voor natuurliefhebbers. De vele soorten bomen, waarbij zeldzame wilgen en zeer oude eiken, een unieke flora dankzij de combinatie van water en land en de vele, soms zeldzame vissoorten maken een bezoek aan Lonjsko Polje tot een dagje buiten van grote waarde. De inwendige mens kan versterkt worden doordat op diverse plaatsen in authentieke boerderijen een eenvoudige (doch voedzame) lokale maaltijd kan worden genuttigd. Het welslagen van de opzet tot behoud van dit natuurgebied zal in belangrijke mate afhangen van de inwoners. Eeuwenlang leefden ze in perfecte harmonie met de natuur.

De moderne tijd laat echter zijn sporen ook na in Lonjsko Polje, de gewoonte om alle afval in de rivier te gooien moet een halt worden toegeroepen. Voorlichting staat dan ook met hoofdletters geschreven in de agenda van de directie. Het beheer over een gebied van bijna 51.000 ha natuurgebied is geen zaak van een enkeling. Een bezoek aan dit gebied is eigenlijk een must als u van nabij mee wilt maken welke inspanningen mensen zich getroosten om de natuur weer in zijn oorspronkelijke waarde te herstellen.

Een dag Lonjsko Polje is een echte aanrader. U kunt het beste bij de afslag Jasenovac de snelweg Zagreb-Slavonski Brod verlaten. Het hoofdkwartier van het park is in Krabje gevestigd. U vindt het in het hart van het dorp.U krijgt daar de meest recente informatie en een kaart waarop is af te lezen welke routes u kunt volgen. De beste tijd voor een bezoek is na een periode van droogte. Houd er rekening mee dat de toestand van de wegen op sommige plaatsen veel te wensen overlaat. Gedurende de natte tijd verdwijnt een aantal wegen onder water.

 

10 prachtige bestemmingen in Lonjsko Polje natuurgebied en Kroatië