Bolivia

Swipe

Politiek

Gobierno Nacional

De Boliviaanse staat heeft de vorm van een presidentschap en kent drie machten. El Poder Ejecutivo (de uitvoerende macht) wordt vertegenwoordigd door de president en zijn ministers. Daarnaast is er Poder Legislativo (wetgevende macht), vertegenwoordigd door de Kamer van senators en afgevaardigden en de rechterlijke macht, gerepresenteerd door de Corte Suprema de Justicia de la Nación (oppergerechtshof). De president en vicepresident van de republiek worden door middel van een volksstemming in een democratische verkiezing elke vijf jaar gekozen.

Gobierno Departamental

Het departementale bestuur wordt uitgevoerd door de prefectuur en geleid door een prefect die benoemd wordt door de president. Zijn werkzaamheden worden gecontroleerd door een Consejo (raad) Departamental.

Gobierno Municipal

Het gemeentebestuur is zelfstandig en wordt gekozen door middel van democratische verkiezingen. De Alcalde (de burgemeester) wordt gecontroleerd door de gemeenteraad die bestaat uit elf democratisch gekozen leden.

10 prachtige bestemmingen in Bolivia