Het Balkangebergte (Stara Planina)

Swipe

Pliska

Tegenwoordig is het op vrijwel geen enkele kaart terug te vinden, niet als stad tenminste, zelfs niet als dorp. Vroeger was Pliska een stad van betekenis, de eerste hoofdstad van Bulgarije. Waar nu nog slechts ruïnes van resten, lag eens een stad met een oppervlakte van 23 km2. Pliska werd als hoofdstad aangewezen aan het begin van het eerste Bulgaarse tsarenrijk (681-1018). Pliska bleef de hoofdstad in zowel politiek als cultureel opzicht tot 893, hoewel het al aan het begin van de 9e eeuw door de Byzantijnse keizer Nicephorus werd verwoest.

Het was vanuit Pliska dat het christendom zich vanaf 864 verspreidde, het was ook vanuit Pliska waar de monniken Cyrillus en Methodius vanaf 885 het Slavische alfabet verspreidden. Als gevolg van het feit dat zijn zoon Vladimir weer afgleed naar het heidendom, stond de in ruste zijnde tsaar Boris I op om opnieuw leiding te geven aan het land. Een van de maatregelen die hij in verband daarmee nam was de verplaatsing van de hoofdstad vanuit het al grotendeels verwoeste Pliska naar Preslav. Pliska is een ruïnestad, voor ieder die zich een goed beeld wil vormen van de geschiedenis van Bulgarije, een plaats die niet overgeslagen mag worden.

10 prachtige bestemmingen in Pliska en Bulgarije