Finland

Swipe

Dieren

Kenmerk van de Finse natuur is de lange koude winter en de korte uitbundige zomer. De beste periode om dieren te observeren in het wild is tussen mei en september. Alle dieren hebben zich op een of andere manier aangepast aan de lange winters. Veel vogels vertrekken in de winter naar warmere streken en keren in de zomer terug vanwege de overvloed aan bessen en insecten. Kleine knaagdieren als muizen en lemmings leven ’s winters in holen tussen sneeuw en de bodem, sneeuwhoenders graven kuilen in de sneeuw of laten zich tijdens slecht weer ondersneeuwen. Een aantal dieren wisselt in de winter van vacht en schutkleur: sneeuwhazen, hermelijnen, sneeuwhoenders en de poolvos hebben in de winter een dichte witte vacht als camouflage. De witte sneeuwuil blijft ook in de zomer wit. Sommige grote dieren (bruine beer) houden een winterslaap, maar andere roofdieren als vos, veelvraat en wolf brengen de winter buiten door, en kan men herkennen aan hun sporen in de sneeuw. Ook rendieren en elanden kunnen met hun dikke vacht de grootste kou weerstaan.

Op reis door Finland krijgt u vooral de vogels te zien omdat de meeste andere dieren erg schuw zijn. In Fins Lapland ziet men zeker rendieren langs de weg en wandelend door bossen en bergen heeft men kans een lemming, marter, sneeuwhaas, vos, poolvos of sneeuwhoen te ontmoeten, en met geluk een eland.

Ook ‘de grote vier’, bruine beer, wolf, veelvraat en lynx, leven in Finland. Al is de kans dat u deze vier tegenkomt (gelukkig) zeer gering. De grote roofdieren zijn zeer schuw omdat ze eeuwenlang fel bejaagd zijn. De meeste kans om een van deze dieren te zien heeft men in de nationale parken langs de Fins-Russische grens, waar de dieren zich hebben teruggetrokken en ze volledig zijn beschermd. Tegenwoordig kan men op diverse plaatsen (in de regio Kainuu) beren kijken vanuit speciale observatieposten.

In dit deel van de website vindt u informatie over een aantal van de opvallendste dieren van Finland.

Rendieren in Fins Lapland

Het rendier (Fins: poro) is het kenmerkende dier van Lapland. U komt ermee in aanraking zodra u de poolcirkel bent gepasseerd, als toeristen- attractie, delicatesse in de restaurants en bestaansbron van de Saami. Het rendier is een hertensoort waarbij mannetjes en vrouwtjes geweien dragen. Rendieren leven in de noordelijke gebieden van Europa, Azië en Amerika. In Finland zijn vrijwel alle rendieren gedomesticeerd (tam) en vormen ze de traditionele bestaansbron van de Saami. Elk rendier in Lapland behoort toe aan een eigenaar, ook al lopen ze vrij rond.

Eland

De eland (Fins: hirvi) is de grootste van de hertensoorten en heeft de afmetingen van een klein paard. Het mannetje draagt een gewei, dat bij oude dieren kan uitgroeien tot enorme proporties. Elanden leven in bossen en moerasgebieden, leven doorgaans alleen, en in de winter in kleine groepjes. De eland, die in de 19e eeuw door de jacht bijna was uitgestorven, komt nu weer in grote aantallen voor. Er leven naar schatting 150.000 dieren in Finland, waarvan ieder najaar ongeveer een derde wordt afgeschoten. De grote geweien van volwassen mannetjes zijn een begeerde jachttrofee. Hierdoor zijn elandmannetjes ouder dan 6 jaar een zeldzaamheid geworden, en komen oudere dieren vrijwel alleen voor in de nationale parken, waar de dieren bescherming genieten. Een eland kan tot 20 jaar oud worden. Ondanks de grote aantallen is de kans dat u een eland tegenkomt niet groot. Het zijn schuwe dieren, die zich snel uit de voeten maken na een ontmoeting. In de winter zijn elanden eenvoudiger in het wild te observeren dan in de zomer. Vanuit diverse plaatsen worden elandsafari’s per sneeuwscooter of op ski’s georganiseerd naar de weidegebieden waar de elanden zich ’s winters ophouden. Door de groepjes klein te houden worden de elanden niet verstoord.

Bruine beer

De bruine beer (Fins: karhu) is het grootste roofdier van Finland en kan 2,5 m hoog en 230 kg zwaar worden. Het is een alleseter, die bessen, kruiden, insecten en vlees eet. De bruine beer is geen fanatieke jager maar kan vooral in het voorjaar nog wel eens jacht maken op een eland of rendier. De bruine beer houdt een winterslaap in een hol, waaruit hij af en toe ontwaakt. Finland heeft een berenpopulatie van 800 à 900 dieren. De meeste leven in het oosten rond de grens met Rusland.

Wolf

Wolven (Fins: susi) zijn zeer sociale dieren en leven en jagen in roedels. Wolven eten alles van muizen tot elanden, en zijn de grootste vijand van het rendier. Finland heeft op dit moment een wolvenpopulatie van ongeveer 200 dieren. Wolven eten gemiddeld 10 elanden per jaar (bron: HelsinginSanomat, 1-12-2009). De elandenpopulatie van Finland (150.000) zou een veel groter aantal wolven mogelijk maken. Rond 1900 waren er in Finland nog 1000 wolven. Nadat ze vrijwel waren uitgestorven door felle jacht groeit de populatie weer langzaam sinds ze zijn beschermd.

Veelvraat

De veelvraat (Fins: ahma) is een marterachtige en met zijn 10-15 kg niet erg groot. Toch is het een gevreesd roofdier dat alles eet wat hij te pakken kan krijgen, zelfs elanden en rendieren. Met zijn grote klauwen kan het zich snel verplaatsen over de losse sneeuw en gemakkelijk 30 km per dag afleggen. De veelvraat werd gehaat bij de rendierhouders, omdat de dieren veel slachtoffers maken onder de rendieren en soms meer dieren doden dan ze nodig hebben. Door de jacht is de populatie in Finland aanzienlijk lager dan vroeger. Sinds 1982 is de veelvraat beschermd als bedreigde diersoort en is de populatie langzaam gegroeid naar ongeveer 150 exemplaren, de meeste in Lapland.

Lynx

De lynx (Fins: ilvex) is een prachtige katachtige, die met zijn dikke vacht zeer goed is aangepast aan de kou. Het dier is zeer schuw en voornamelijk ’s nachts actief. Deze katachtige leeft vooral van de jacht op kleine knaagdieren, hazen en sneeuwhoenders en af en toe een schaap of rendier. Hoewel de lynx met uitsterven is bedreigd is de populatie de laatste jaren weer gestegen van 700 naar 1500, en komt de lynx vooral voor in de provincies Savo, Kainuu, en Centraal-Finland.

10 prachtige bestemmingen in Finland