Finland

Swipe

Vogels

Finland is met zijn uitgestrekte natuurgebieden en grote variatie aan ecosystemen een geliefde bestemming voor vogelliefhebbers. In Finland leven 340 soorten vogels, waarvan een groot aantal heen en weer trekt tussen Lapland en het zuiden van Finland (of zuidelijker bestemmingen). De vogeltrek langs de Botnische Golf bereikt zijn hoogtepunt jaarlijks in mei/juni en trekt veel vogelaars. In enkele wetlands zijn vogeltorens en vogelkijkhutten gebouwd.

Onderstaand enkele van de meest voorkomende vogels en hun leefgebieden: In de uitgestrekte bossen van Finland leven spechten, uilen, hoenders en oostelijke soorten als taigagaai, blauwstaart en pestvogel. De toendra en berggebieden zijn het domein van de goudplevier, jager, stern, steltloper, sneeuwhoen, auerhoen, raaf, havik, ruigpootbuizerd, giervalk, steenarend en sneeuwuil. In veengebieden en meren leven visarenden, ganzen, eenden, waadvogels, kraanvogels en zwanen (Jousten in het Fins, de nationale vogel van Finland). Langs kusten en zeeën leven meeuwen, alken, zeekoeten, aalscholvers, kuifaalscholvers, stormvogels en zeearenden.

10 prachtige bestemmingen in Finland