Finland

Swipe

Finland groeit!

Een ander gevolg van het smelten van het landijs is het stijgen van het Finse landoppervlak. Het land dat onder de druk van kilometers dikke ijslagen was ingedrukt veert langzaam weer op. Heel Finland land is tot nog toe tussen 50 en 300 meter (noordelijke Botnische Golf) omhooggekomen en stijgt nog steeds. Door de relatief snelle stijging van het gebied rond de Botnische Golf verlanden havens en baaien en ontstaan continu nieuwe eilandjes en stukken land. Finland krijgt er elk jaar ca. 7 km2 land bij. En volgens schattingen gaat die stijging de komende duizenden jaren nog door.

Sinds het verdwijnen van het landijs is er in Finland weinig tijd geweest voor de vorming van een vruchtbare bodem. Alleen in rivierdalen, of op smalle stroken land langs de kust is geschikte landbouwgrond te vinden. Veel gebieden zijn te rotsachtig, en in het noorden is het klimaat te koud voor het verbouwen van graan. De taigabossen van Fins Lapland groeien vaak op een rotsige bodem van hooguit enkele decimeters dikte, en veel bomen groeien met sterk vertakte wortels vrijwel direct op de kale rotsgrond. Ook de rivieren hebben na het smelten van het landijs nog geen tijd gehad om zich verder in te slijpen en een gelijkmatig lengteprofiel te ontwikkelen. Hierdoor vertonen de rivieren een typische opeenvolging van rustig stromende gedeeltes, langgerekte meren en plotselinge watervallen en stroomversnellingen.

10 prachtige bestemmingen in Finland