Noorwegen

Swipe

Ecosystemen

Geologische krachten, ijstijden en barre klimaten zorgden ervoor dat in dit noordelijkste deel van Europa nog enorme gebieden ongerept bergland, fjell en toendra voorkomen; natuur aan de rand van haar bestaan, waar de mens maar weinig invloed op heeft. Noorwegen valt wat vegetatiezones betreft in de gematigde, boreale en Arctische klimaatgebieden. Planten hebben zich hier aangepast aan extreme koude, een lange winter met veel sneeuw, en een korte zomer.

In dit enorm grote gebied zijn de vier belangrijkste ecosystemen:

•, gematigd loofbos

•, boreaal naaldbos (taiga)

•, bostoendra en bergberkenbos

•, Arctische toendra en alpiene zone (fjell)

De vegetatiezones volgen elkaar globaal op van zuid naar noord. Maar in het Noorse gebergte wordt dit noord-zuid patroon verstoord door de ligging van het gebergte en de invloed van het zeeklimaat langs de kust. Zo ontstaat in het bergland een ingewikkeld patroon van vegetatiezones afhankelijk van de hoogteligging, afstand tot de kust en breedtegraad.

10 prachtige bestemmingen in Noorwegen