Noord-Noorwegen

Swipe

Røst

Røst wordt gevormd door een grote verzameling eilandjes en rotsen, in totaal 356. De grootste drie eilandjes zijn Storfjellet, Vedøya en Røstlandet. De eerste twee eilanden zijn bergachtig, Storfjellet heeft de hoogste piek van Røst die 259 m hoog is. Røstlandet is hoofdzakelijk vlak en bezaaid met moerassen en meertjes. Hier, en op enkele naburige eilandjes die via wegen met Røstlandet zijn verbonden, wonen ruim 650 mensen. De overheersende economische activiteit op Røst is de productie van stokvis. De jaarlijkse omzet van de ongeveer 100 vissersschepen van Røst bedraagt ruim 200 miljoen Noorse kronen, een zeer aanzienlijke bijdrage in de Lofotenvisserij.

De eilandgroep Røst ligt in het zuiden van de Lofoten, tamelijk geïsoleerd. Ze liggen ruim 100 km van het vasteland af en ook op stevige afstand van de hoofdeilanden van de Lofoten.

Het zuidelijkste eiland is Skomvær met zijn bekende vuurtoren uit 1887. Op dit eiland woonde aan het einde van de 19e eeuw gedurende enkele jaren de beeldende kunstenaar Theodor Kittelsen, die er enige werken aan wijdde.

Ten zuiden van Skomvær liggen nog slechts enkele rotsen in de oceaan. Op de groene kliffen van de eilandjes en de rotseilandjes ten zuidwesten van Røstlandet huizen enkele miljoenen zeevogels. Men schat dat het om ongeveer een kwart van de totale Noorse populatie zeevogels gaat. Tot de belangrijkste vogeleilandjes behoren Vedøy, Storfjellet en Nykan. Men kan hier onder meer aantreffen: mantelmeeuwen, drieteenmeeuwen, papegaaiduikers, noordse stormvogels, stormvogeltjes, zeekoeten, zwarte zeekoeten, dikbekzeekoeten, alken en eidereenden. Røst wordt frequent bezocht door vogelaars.

Een veelverteld verhaal op Røst is dat van de Italiaanse edelman Pietro Querini uit Venetië. Hij leed schipbreuk in 1432 tijdens een reis van Kreta naar Vlaanderen. Querini en enige overlevenden spoelden in januari aan op het eilandje Sandøya, meer dood dan levend. Ze sterkten aan gedurende het voorjaar en vertrokken vervolgens zuidwaarts. Op Sandøya staat een herinneringsteken uit 1932, vijfhonderd jaar na de schipbreuk.

10 prachtige bestemmingen in Røst en Noorwegen