Formentera

Swipe

Dierenwereld

Vogelsoorten

De soortenrijkdom van de dierenwereld is op Formentera echter kleiner dan die van de plantenwereld. Toch heeft een aantal zeldzame vogelsoorten hun thuis op dit fraaie eiland, waaronder enkele roofvogelsoorten die op de onbewoonde eilandjes voor de kust nestelen, waaronder valken, haviken, uilen en wouwen. De bekendste roofvogel is de Eleonore-valk. Andere voorkomende vogelsoorten zijn onder meer meeuwen, torenvalken, gekuifde aalscholvers, ijsvogels, nachtegalen, roodborstjes, zanglijsters, houtduiven, meerkoeten, futen, oeverlopers, tureluurs, grutto's, reigers, boekvinken, distelvinken, groenvinken, vlasvinken, bijeneters, zangvogels, hopvogels, rode patrijzen, klauwieren, vliegenvangers, steltkluiten en incidenteel enkele flamingo's. Als het in Noord-Europa kouder wordt verzamelen 200 verschillende vogelsoorten zich in en rondom de zoutpannen van de eilanden om daar te overwinteren.

Hagedissoorten

Op Formenetera leven ongeveer 30 ongevaarlijke hagedissoorten; bekend zijn de luidruchtige gekko's en de groene Lagarija Balear die veel op de kleinere eilanden voorkomen. De hagedissen worden beschermd omdat ze insecten eten die voor de landbouw schadelijk zijn.

Zoogdieren

Tot de zoogdiersoorten behoren onder andere konijnen, hazen, groene padden en kikkers, wezels, stekelvarkens, schildpadden, relmuizen en talrijke soorten insecten. Op veel plaatsen vliegen bij het ondergaan van de zon vleermuizen in het rond. Ze worden door de plaatselijke bevolking rates pinyades genoemd.

Waterdieren

De zee rondom het eiland wordt bevolkt door onder meer makrelen, sardientjes en niet minder dan 216 andere vissoorten. 98 soorten sponsdieren en 69 variëteiten schelp- en schaaldieren houden hen onder water gezelschap. Een bekende waterbewoner is de intelligente dolfijn. De wateren rondom Formentera worden bevolkt door drie soorten dolfijnen, waaronder de gestreepte dolfijn. Dat ook de veelvoorkomende inktvis een hoge intelligentie heeft is vaak minder bekend.

8 prachtige bestemmingen in Formentera