Galicië en de Cantabrische kust

Swipe

Oviedo (Uviéu)

Oorspronkelijk was het Noord-Spaanse Oviedo niet meer dan een versterkt klooster. Vanaf de hellingen van de Naranco keek het neer op de restanten van de voormalige Romeinse handelspost Ovetum. Maar in de 10e eeuw werd de vesting, die als een van de weinige de Moren buiten de stadspoorten had weten te houden, uitgeroepen tot hoofdstad van het koninkrijk Asturië.

Niet alleen de brand in 1521, die grote delen van Oviedo in as legde, maar ook de anti-klerikale arbeidersopstanden en de bombardementen tijdens de Spaanse Burgeroorlog in de jaren dertig van de vorige eeuw, zijn er de oorzaak van dat veel historische gebouwen verloren zijn gegaan.

Het stadsbeeld wordt dan ook bepaald door weinig inspirerende 19e-eeuwse woonblokken, openbare gebouwen en fabriekscomplexen. Evenmin opwindend zijn de omringende voorsteden. Ze worden bevolkt door arbeiders zonder werk en mijnwerkers zonder mijnen.

In het zuiden en westen van de stad zijn de laatste jaren modernere, ruimer opgezette nieuwbouwwijken ontstaan. De spectaculaire groei die de stad in de jaren tachtig van de vorige eeuw doormaakte is afgevlakt en blijven steken op 225 duizend inwoners.

Bezienswaardigheden

De historische erfenis is klein, maar daarom niet minder interessant. Dat geldt vooral voor de gotische kathedraal van Oviedo (Cathedral de Oviedo). Met de bouw ervan werd in 1388 begonnen. Er is tot aan het begin van de 16e eeuw aan gewerkt. De kerk, die tegen het oorspronkelijke klooster is aangebouwd, heeft een toren van ruim 80 meter hoog.

Kunsthistorisch van groot belang is de Camara Santa, waarvan de fundamenten uit de 9e eeuw stammen; de ‘heilige kamer’ of kerkelijke schatkamer werd in opdracht van Alfons ll gebouwd. De toegang wordt bewaakt door gebeeldhouwde versies van de twaalf apostelen. De Camara Santa bevat kostbare christelijke relikwieën en is vanuit de kathedraal bereikbaar.

Aan de zuidzijde van de kathedraal staat het Bisschoppelijk paleis (Palacio Episcopal). Even buiten de noordwestelijke stadsgrens ligt op een heuvel de West-Gotische paleiskerk Santa María del Naranco. Deze dateert uit het midden van de 9e eeuw.

In het voorstadje Saneullano staat de basiliek van San Juan de los Prados die gebouwd is tussen 812 en 842. Deze kerk staat model voor de typisch Asturische pre-Romaanse bouwkunst uit de 9e eeuw. De kortstondige invloed van de Moren in de noordelijke regio is hier goed zichtbaar.

Evenementen

Jaarlijks op 19 september vindt de viering van de Dia de las América plaats met onder andere een jaarmarkt, vuurwerk en stierenvechten.

10 prachtige bestemmingen in Oviedo (Uviéu) en Spanje