Spanje

Swipe

Algemene informatie

Spanje in cijfers

De oppervlakte van Spanje bedraagt inclusief de eilanden en enclaves 506.000 km²; dat is 12 x Nederland. Het land telt ruim 47 miljoen inwoners. Met 93 inwoners per km2 is het dun bevolkt (Nederland: 447).

Dichtbevolkte gebieden zijn de provincie Madrid en de Baskische kust, de agglomeratie Barcelona, de streek tussen Valencia en Alicante en het zuidwesten van Galicië. Ook het zuiden van Andalusië is relatief dicht bevolkt, met steden als Sevilla, Málaga en Cádiz.

Het traditioneel agrarische Centraal-Spanje is dun bevolkt. Dat geldt vooral voor de oostflank ervan, dat wil zeggen de provincies Soria, Guadalajara, Cuenca en Teruel.

Verstedelijking

De verstedelijking in Spanje is de laatste decennia sterk toegenomen. Telde het land in de jaren 80 van de vorige eeuw nog drie miljoenensteden, t.w. Madrid, Barcelona en Valencia, nu zijn daar Sevilla, Málaga en Bilbao bijgekomen.

De Spaanse hoofdstad telt met de voorsteden mee ruim 6,5 miljoen inwoners en is het exacte geografische midden van het land. Barcelona, hoofdstad van de autonome regio Catalonië, telt met voorsteden mee ruim 5,5 miljoen inwoners. Valencia heeft zich de afgelopen jaren in hoog tempo ontwikkeld en heeft 2,6 miljoen inwoners. Steden met meer dan een half miljoen inwoners zijn Zaragoza (730.000) en Alicante (790.000).

Platteland

De toegenomen verstedelijking heeft een keerzijde. Het platteland loopt sinds de jaren 70 van de vorige eeuw meer en meer leeg. Met als gevolg zogenoemde aldeas abandonadas ('verlaten dorpen'), dorpen waar nog één of twee families wonen of nog slechts een paar zwerfhonden. Deze dorpen en gehuchten waarvan er in Spanje vele duizenden zijn, zijn vooral te vinden in het noorden en noordwesten van het land (Asturië, Galicië), en op de hellingen en in de dalen van de Pyreneeën (Catalonië, Aragón).

Maar elke beweging kent een tegenbeweging. Meer en meer mensen ontvluchten de hectiek van de grote stad en vestigen zich in de dorpen die door de oorspronkelijke bewoners zijn verlaten. Wel voorzien van de modernste communicatiemiddelen, zodat ze langs digitale weg bij het stadse leven betrokken blijven. Maar ook nieuwe hippies en moderne kluizenaars hebben hun weg naar de verlatenheid gevonden.

Er zijn non-profit en commerciële websites waar zowel ruïnes als complete dorpen te koop worden aangeboden, met als doel het Spaanse platteland weer enigszins tot leven te wekken. 

Bevolkingsgroei en samenstelling

De bevolkingsgroei is sinds 2012 negatief doordat veel buitenlanders vanwege de economische crisis het land verlaten; in Spanje wonen ruim 5,5 miljoen buitenlanders. Het land heeft een relatief jonge bevolking. Ruim 44% is jonger dan 29 jaar. Etnisch bestaat de bevolking uit 73% Spanjaarden (of Castilianen), 18% Catalanen, 6% Galiciërs en 1,5% Basken.

10 prachtige bestemmingen in Spanje