Nairobi

Swipe

Nairobi

Het is nauwelijks 100 jaar geleden dat Nairobi niets meer was dan een poel waarin de Maasai hun vee drenkten. Ze noemden de plaats ‘enkare nyarobe’, wat zoveel wil zeggen als ‘zoet of schoon water’. Voor het Kikuyuvolk, de oudste min of meer vaste bewoners rond het gebied, betekent het ‘plaats aan het moeras’. Hoe het ook zij, het tekent de oorsprong van de miljoenenstad: een waterplas waar het eenvoudig was om een vervelende ziekte op te lopen. Toch was het water er de oorzaak van dat het een vestigingsplaats werd. Nairobi ontstond toen, in 1896, de bouwers van de spoorlijn die Mombasa met Oeganda moest verbinden (bekend onder de naam: Uganda Railway) zich halverwege Mombasa en Lake Victoria er de laatste mogelijkheid vonden om, voordat ze de bergen ingingen, een rustplaats te creëren. Bovendien wilde men huisvesting voor de arbeiders die aan de spoorlijn werkten, stallen voor het vee dat bij de aanleg van de spoorlijn werd ingezet en opslagruimte voor de benodigde materialen.

In 1899 vestigde de directie die met de uitvoering van de spoorlijn was belast zich ook in Nairobi. In die tijd waren al tal van neringdoenden in het gebied neergestreken, maar er was nog weinig gestructureerd. Er was geen leiding, men leefde wat voor het vaderland weg, men kocht en verkocht en men hoopte er het beste van. In een omgeving als hierboven geschetst konden ongelukken natuurlijk niet uitblijven en in het begin van de twintigste eeuw kreeg Nairobi zijn eerste beproeving te doorstaan, er brak pest uit, voornamelijk als gevolg van de barre hygiënische omstandigheden. Men nam geen halve maatregelen en elk gebied waarvan men dacht dat er besmetting rondwaarde werd platgebrand.

In 1907 werd het Britse bestuur van Mombasa overgeplaatst naar het meer centraal gelegen Nairobi, waarna de groei van de stad zich nog eens aanmerkelijk versnelde. Veel mensen dachten veel geld te verdienen en de nieuwe stad trok niet alleen hardwerkende middenstanders aan, maar ook avonturiers en speculanten. Vanwege het feit dat de beter gesitueerde Britten graag mochten jagen, vestigden zich tal van bedrijven die op professionele basis de jacht bedreven in de stad. In 1910 werd, ondanks de tegenslag die men aanvankelijk ondervond, al een inwoneraantal van 12.000 bereikt. Omliggende plaatsen werden in hoog tempo geannexeerd, de bewoners zo nodig verdreven en dat alles vanwege de expansiedrift die het stadsbestuur aan de dag legde. In 1930, een jaar voordat Nairobi officieel als hoofdstad van de Britse kolonie werd aangewezen, werd het inwoneraantal van 40.000 bereikt. De grootste uitbreidingen vonden echter plaats nadat Kenia in 1963 onafhankelijk werd onder leiding van Jomo Kenyatta.

Torenflats gingen de skyline van de stad bepalen. Steeds meer mensen trokken naar Nairobi in de hoop op een beter bestaan. Helaas bood de stad te weinig werkgelegenheid om de grote toeloop op te kunnen vangen en er was evenmin voldoende huisvesting. Sloppenwijken ontstonden aan de (toenmalige) rand van de stad en de criminaliteit nam ongekende vormen aan. In verband daarmee verplaatsten grote ondernemingen hun kantoren naar de buitenwijken.

Dieptepunt en tevens belangrijke aanleiding tot het ontvluchten van de binnenstad was de aanslag die in 1998 werd gepleegd op de Amerikaanse ambassade, waarbij meer dan tweehonderd mensen om het leven kwamen. Wereldwijd werd Nairobi en vooral de binnenstad ervan, als onveilig gezien en het is heden ten dage helaas nog steeds zo dat in de binnenstad de criminelen niet alleen in de nacht actief zijn. Ondanks het feit dat er honderden politiemensen op straat zijn, wordt u bij het verlaten van uw hotel door de dienstdoende beveiligingsbeambten kritisch bekeken.

Het zichtbaar dragen van armbanden, halskettingen of horloges wordt ten zeerste ontraden, óók al is het nep, de gemiddelde dief neemt niet de tijd om uw bezittingen op echtheid te controleren. Uiteraard laat u ook uw hand- of polstasje op een veilige plaats achter.

10 prachtige bestemmingen in Nairobi en Kenia