Bosnië en Herzegovina

Swipe

Migranten en vluchtelingen

Al sinds de jaren vijftig zoeken veel Joegoslaven hun heil in het buitenland. Daardoor nam de werkloosheid af en het geld dat de migranten naar huis stuurden verbeterde de positie van hun gezinnen, maar ook van de algehele betalingsbalans van het land. In 1974 maakten die overmakingen 84 procent uit van de buitenlandse deviezen. Door de regels in Joegoslavië kon het geld nauwelijks in bedrijven worden geïnvesteerd en dus werd het vooral uitgegeven aan huizen, auto’s en andere consumptiegoederen. Het welstandsniveau steeg dus wel, maar structureel verbeterde de economische situatie niet. De uitstroom van arbeidskrachten had een negatieve invloed op de arbeidsproductiviteit in Joegoslavië.

In de jaren negentig voegde een enorme groep vluchtelingen zich bij de arbeidsmigranten. Een aantal daarvan keert terug en benut de kansen van de in het buitenland opgedane contacten, kennis en ervaring. In de zomer levert de diaspora een grote bijdrage aan de Bosnische economie, omdat men familie komt opzoeken en veel geld uitgeeft.

Familiereizen

Familiereis Balkan

Dit is een afwisselende reis door drie verschillende landen; Kroatië, Montenegro en Bosnië en Herzegovina. Verbaas je over de mogelijkheden van de...

v.a. 1649.00 p.p.

Rondreizen

Groepsrondreis Balkan

Dit is een afwisselende reis door 4 verschillende landen; Servië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Kroatië. Deze landen maakten deel uit van het voormalig...

v.a. 1449.00 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Bosnië en Herzegovina