Brazilië

Swipe

Landschap en vegetatie

Het oerwoud komt vooral in het Amazonegebied voor. In sommige delen staan de bomen altijd onder water. Deze bomen zijn laag, krom, verstrengeld (Oigapó). Maar andere grote delen van de Amazone staan alleen in de regentijd onder water. Hier groeien palmen, Hevea Brasiliensis en andere kostbare houtsoorten. Op de hogere stukken vindt men de meest weelderige en kostbare vegetatie. Kenmerkend is de etagevorming. Op de grond groeien lage struiken, in de toppen van de hoge palmen de mooiste orchideeën. Maar ook in andere delen van Brazilië is ondoordringbaar oerwoud.

De campos is de open vlakte waar allerlei grassoorten groeien, soms in combinatie met lage struiken. Zulke open vlakten komen voor in Centraal-, West- en Zuid-Brazilië, maar steeds meer campos worden in cultuur gebracht. De cerrados is een campos met een ondoordringbare wirwar van kromgegroeide struiken. De wortels gaan veel dieper de grond in dan de takken omhoog. Vooral in de hoogvlakten worden deze cerrados aangetroffen.

Met moderne krachtige machines zijn deze cerrados ook om te toveren tot cultuurgrond. De caatinga is het witgrijze woud van kromgegroeide struikjes met kleine grijze blaadjes, stekels en dorens. Deze vinden we vooral in het droge noord-oosten. Ook deze gronden worden met behulp van irrigatie en machines omgewerkt tot cultuurgrond.

In de Pantanal is een typische moerasvegetatie. Zeer gevarieerd met allerlei soorten waterplanten en galerijwoudbomen. De vruchtbaarheid van de weelderig groeiende oerwoudvegetatie wordt niet veroorzaakt door de bodemgesteldheid, maar door de cirkelgang van le-vende en dode vegetatie, regen, droogte en zonnewarmte. Ruim 1,4% van de oppervlakte van Brazilië is tot landschapspark en/of beschermd reservaat verklaard. Er zijn meer dan 30 Parques Nacional en evenveel reservaten waar de dieren alle bescherming genieten. In deze parken en reservaten mag niets omgehakt of geschoten worden terwijl slechts op bescheiden schaal bouwwerken opgetrokken mogen worden.

10 prachtige bestemmingen in Brazilië