Sofia

Swipe

Naamgeving en gebruikte afkortingen

Nadat Rusland zich uit Bulgarije had teruggetrokken heeft men de namen van straten en pleinen op grote schaal aangepast. Zo werden de namen van Lenin, Kolarov, Dimitrov en anderen die met de Russische historie te maken hadden, omgezet in namen van Bulgaarse verzetsmensen of genoemd naar leiders die een daadwerkelijk aandeel hadden in de omwenteling.

Ook veel pleinen die een datum als naam hadden die herinnerde aan belangrijke gebeurtenissen uit de Russische tijd kregen een andere naam, uitgaande van dezelfde gedachte. Nu was het ook zo dat er veel Russen van grote betekenis zijn geweest bij de totstandkoming van de Bulgaarse staat en dezen werden dus weer in ere gehouden. Soms leidt dat tot verwarring, nog eens extra in de hand gewerkt door de overheid van Sofia (en andere steden) die verzuimden de naambordjes van de straten te wijzigen of dat slechts ten dele deden.

Zo moet u niet vreemd opkijken als een vroegere Leninstraat aan de andere kant Bulgariastraat blijkt te heten om maar eens een willekeurig voorbeeld te noemen. Ook sommige oude kaarten noemen de oude, de nieuwe, of beide namen. De post heeft er geen moeite mee.

Wat gebleven is bij de adressering zijn de afkortingen voor straten en pleinen:

pl. komt van plosjtad wat plein betekent;

bul. staat voor boulevard (bulevar);

gr. is een veel gebruikte afkorting voor gradina: park, tuin of plantsoen;

ul. betekent straat en het is een afkorting van ulica;

app. gevolgd door een cijfer geeft het appartement in een gebouw aan.

10 prachtige bestemmingen in Naamgeving en gebruikte afkortingen en Bulgarije