Namibië en Botswana

Swipe

Skeleton Coast National Park

Langs de kust, noordelijk van het Namib-Naukluft National Park, ligt het 16.000 km² grote Skeleton Coast National park, dat zich uitstrekt over een kuststrook van meer dan 500 kilometer. Het is een woest en weinig bezocht gebied. Skeleton wil zoveel zeggen als 'skelet' en dat tekent het beeld dat veel mensen daar aantroffen. Door de loop van de eeuwen heeft het gebied diverse namen gehad. Zo noemden de oorspronkelijke bewoners het 'land dat God in een kwaaie bui geschapen heeft' en later kreeg het van de Portugezen de bijnaam 'poorten van de hel'.

Het noordelijke gedeelte van het park werd door de overheid aangewezen als 'wildernis' en komend vanuit het zuiden houden de mogelijkheden om het over land verder te bekijken bij Möwe Bay wel op. Langs de kust bevinden zich oude nederzettingen, overblijfselen van vroegere bewoners die hier zout exploiteerden. U kunt er komen door gebruik te maken van (on)verharde paden die vanuit het binnenland naar de kust voeren. Wilt u een grote zeehondenkolonie van dichtbij bekijken dan zult u een van deze wegen moeten volgen naar Cape Fria. Ooit was hier een door de overheid opgezet recreatiegebied.

Skeleton Coast is het onderwerp geweest van veel wetenschappelijke onderzoek, men was met name nieuwsgierig naar het aanpassingsvermogen van mens en dier op het leven in deze extreme omstandigheden. Daaruit is vooral gebleken dat dieren konden overleven dankzij de dichte mist die vanuit de oceaan de kuststrook van vocht voorzag, terwijl aflandige winden micro-organismen aanvoerden die een bron van leven vormden. Maar ook filmmakers mochten het gebied graag bezoeken, vooral om vast te leggen hoe planten en dieren zich hier aan de omstandigheden aanpasten.

Direct aan de kust zult u, met uitzondering van zee- en trekvogels, weinig wild kunnen ontdekken. Verder landinwaarts, waar (soms) rivieren stromen en de omstandigheden aanmerkelijk beter zijn, leeft tamelijk veel (groot) wild. Het meeste water komt er overigens uit bronnen, gegraven door... bavianen en olifanten! Behalve deze dieren leven er ook leeuwen en giraffes. Het meest opmerkelijk is de populatie zwarte neushoorns, de belangrijkste reden om de film 'Serious Desert' op deze plaats op te nemen.

Bereikbaar vanuit Otjiwarongo waar u via de C38 naar Outjo rijdt. Daar kiest u voor de C39 naar Khorixas, waar de weg minder wordt en ook wordt aangeduid als D2620. Deze weg brengt u in het park ter hoogte van Torra Bay waar u een simpele kampeerplaats aantreft.

Afstand vanaf Otjiwarongo: ongeveer 420 kilometer.