Portugal

Swipe

Algemene informatie

Portugal in cijfers

De oppervlakte van Portugal bedraagt inclusief de eilanden 92.000 km²; dat is ruim 2 x Nederland. Het land telt ruim 10,5 miljoen inwoners. Met 114 inwoners per km2 is het dun bevolkt (Nederland: 447).

Lissabon vormt samen met de gemeente Amadora Portugals ‘Randstad’. Een dichtbevolkte, drukke agglomeratie die langzaam maar gestaag uitdijt, zowel naar het noorden als naar de overzijde van de Taag.

Dichtbevolkte regio’s zijn verder die van Porto, Braga en Coimbra. Dun bevolkt is de Alentejo, het zuidelijke laagland. Ook in het uiterste noorden, de streek van Trás-os-Montes, wonen relatief weinig mensen.

Verstedelijking

De verstedelijking in Portugal is de laatste decennia sterk toegenomen, ook al woont nog steeds meer dan de helft van de Portugese bevolking in plaatsen met minder dan 2000 inwoners. Lissabon spant daarbij de kroon. De stad wordt tot een van de snelst groeiende van Europa gerekend.

Niet dat de stad zelf extreem groeit; de bijna 600 duizend inwoners van het Lissabon van vandaag is minder dan de 800 duizend in 1960. Het zijn vooral de randgemeenten als Amadora die de teller aan de gang houden. De agglomeratie Lissabon telt nu ca. 2,9 miljoen inwoners; de VN verwacht dat in 2050 de grens van 4,5 miljoen zal worden bereikt.

Andere grote steden zijn Porto (240 duizend inwoners), Braga (173) en Coimbra (141).

Platteland

Evenals in buurland Spanje, loopt ook in Portugal het platteland leeg. Half verlaten dorpen zijn geen uitzondering. Met behulp van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling wordt niet alleen getracht de plattelandseconomie (land- en tuinbouw, bosbouw) te behouden en te versterken, maar ook de leefomgeving in de landelijke gebieden zodanig te verbeteren dat ontvolking wordt tegengegaan. Behoud van de natuur en bescherming van het milieu staan daarbij centraal.

Bevolkingsgroei en samenstelling

De bevolkingsgroei in Portugal bedraagt jaarlijks ca. 0,18%; dat is onder het Europees gemiddelde. Het land is net als Nederland aan het vergrijzen. Bijna 30% van de bevolking is jonger dan 24 jaar (Ned: 28), maar eveneens 30% is 55 jaar of ouder (Ned: 29,6).

10 prachtige bestemmingen in Portugal