Ibiza

Swipe

Bevolking Ibiza

Eeuwenlang waren het de standsverschillen die het leven van de inwoners van de eilanden bepaalden. Rang en plaats in de maatschappij beïnvloedden het leven van de bewoners. De machtige adel, landheren, bisschoppen en kooplieden bepaalden vanuit de hoofdstad Ibiza-stad het politieke en economische leven. Boeren en landarbeiders zaaiden en oogsten. Degenen die geen werk hadden emigreerden naar Frankrijk of naar een van de eilanden in het Caribisch gebied (Cuba) en Zuid-Amerika. Enkelen van hen kwamen tijdens de crisisjaren voor het begin van de Tweede Wereldoorlog terug, omdat er voor hen geen werk meer was in het Caribisch gebied. 

Het is niet eenvoudig om een juist overzicht te geven van de aantallen inwoners die Ibiza in de late Middeleeuwen had. Van de periode tot aan de 14e eeuw zijn zelfs helemaal geen betrouwbare gegevens bekend. Na die tijd kunnen we gebruikmaken van belastingboeken. In deze boeken noteerde men de morabetl, een belasting die een familie eens in de zeven jaar moest betalen. Volgens deze boeken telde het eiland Ibiza in 1329 slechts enkele duizenden inwoners. Het inwonertal daalde in 1459 dramatisch, nadat veel inwoners gestorven waren aan de gevolgen van epidemische ziekten. De economische neergang in die tijd en het gebrek aan voedsel verzwakte de bevolking waardoor epidemieën extra hard toesloegen.

Vanaf 1787 is de ontwikkeling van de bevolking op de Balearen simpeler te volgen dankzij volkstellingen: in 1887 hadden Ibiza en Formentera samen 25.000 inwoners; Mallorca telde 249.000 inwoners; en op Menorca woonden 39.000 mensen. Velen van hen kwamen uit de Spaanse regio's Andalusië en Catalonië. Toen in 1950 de eerste toeristen op de Balearen verschenen woonden er in totaal 422.000 mensen. Het huidige inwonersaantal is 1.200.000. Ibiza heeft 110.000 inwoners, van wie ongeveer een kwart in de hoofdstad Ibiza-stad (Eivissa; 32.000 inwoners) woont. Op Mallorca wonen tegenwoordige de meeste mensen; in totaal 1.000.000. Bij het lezen van deze getallen moet u er rekening mee houden dat de kuststroken van de eilanden in het toeristenseizoen overspoeld zijn met vakantiegangers. In totaal bezoeken jaarlijks 8 miljoen toeristen de eilanden; onder wie 175,000 Nederlanders en 150.000 Belgen. Drievierde deel van alle vakantiegangers reist naar het eiland Mallorca; minder dan een vierde deel reist naar Ibiza en Formentera. Tegenwoordig is het vooral het verschil tussen het binnenland en de kuststrook die de bevolkingsstructuur op het eiland Ibiza  bepaalt. Veel jongeren trekken vanuit het binnenland naar de kuststrook op zoek naar werk in de toeristencentra. Bovendien vinden jaarlijks duizenden seizoenarbeiders vanaf het vasteland hun weg naar de toeristenoorden; de meesten komen uit Zuid-Spanje en met name uit de regio's Andalusië en Catalonië. Verder wonen er ongeveer 50.000 andere Europeanen op de Balearen. Enkelen wonen hier permanent; anderen bezitten een tweede huis op een van de eilanden. Bijna alle inwoners van de Balearen zijn aanhangers van het rooms-katholieke geloof, al neemt ook hier de ontkerkelijking hand over hand toe. Tradities en oude gebruiken komen tot leven tijdens feesten en festivals en tijdens marktdagen en bedevaarten. Veel feesten hebben een religieuze oorsprong waarbij Maria vaak in het middelpunt van de verering staat, andere feesten vinden hun bron in wereldlijke zaken.

10 prachtige bestemmingen in Ibiza