Lanzarote

Swipe

Vervoer op Lanzarote

Lanzarote heeft een prima wegennet dat nog steeds wordt uitgebreid. Het verkeer rijdt rechts. De verkeersregels zijn vrijwel gelijk aan die op het vasteland van Spanje en de rest van Europa. Op gelijkwaardige kruisingen heeft verkeer van rechts voorrang, ook langzaam verkeer. Openbaar vervoer heeft altijd voorrang op het overige verkeer. Verkeer op rotondes krijgt voorrang van invoegend en uitvoegend verkeer.

Telefoneren tijdens het rijden is verboden, tenzij volledig ‘hands free’. Het is verboden peuken of andere zaken uit het autoraam te gooien. De maximumsnelheid staat duidelijk aangegeven: binnen de bebouwde kom 40 of 50 km, daarbuiten 80, 90 of 100 km. Boetes voor te hard rijden liggen moeten ‘on the spot’ betaald worden. Ook op het rijden onder invloed staan stevige boetes. Alcoholcontroles vinden regelmatig plaats.

Welk vervoermiddel je ook kiest, rijd voorzichtig. Het aantal verkeersongevallen is op Lanzarote het hoogste van heel Spanje. Er zijn hier en daar erg korte invoegstroken en afslagen staan vaak niet of pas op het laatste moment aangegeven. ’s ?Avonds zijn de meeste wegen niet of nauwelijks verlicht. Parkeren is verboden op plekken die zijn afgezet met gele lijnen. Zijn er blauwe lijnen dan moet je betalen bij een parkeerautomaat of een parkeerkaart gebruiken. Parkeer niet voor een vuilnisbak: de auto wordt zonder pardon weggesleept als medewerkers van de gemeente de bak komen legen. 

Naast de ook bij ons gebruikte verkeersborden kun je nog de volgende aanwijzingen tegenkomen:  Aparcamiento (Parkeren);  Ceda al Paso (Voorrang verlenen);  Circumvalación (Snelle omleiding,  bijvoorbeeld om Arrecife heen);  Cruce peligrose (Gevaarlijke kruising);  Peligro (Gevaar); Prohibido adelantar (Verboden in te halen);  Prohibido aparcae (Verboden te parkeren).

10 prachtige bestemmingen in Lanzarote