Beneden-Galilea

Swipe

Megiddo

Op een afstand van 35 km ten zuidoosten van Haifa ligt Tel Megiddo (nationaal park geopend: zaterdag t/m donderdag van 8.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur). De stad Megiddo lag op een strategisch bijzonder belangrijke plek. Het beheerste een bergpas waardoor de beroemde Via Maris voerde, al het verkeer van en naar Egypte in het zuiden en naar Syrië en Mesopotamië in het noorden passeerde de pas. Megiddo beheerste echter ook de weg die dwars door het Jizreëldal in oost-westrichting liep.
Vanaf 4000 v. Chr. tot 400 n. Chr. is deze plek bewoond geweest. Een stèle met hiërogliefen beschrijft hoe farao Toetmosis III van Egypte in 1468 v. Chr. optrok tegen Megiddo om er de Syrische koning van Kadesh te verslaan, bij welke gelegenheid 924 strijdwagens werden buitgemaakt. Later heersten Kanaänieten, Filistijnen en Israëlieten vanuit Meggido. Koning Salomo (972-932 v. Chr.) breidde de stad uit. Koning Achab (874-853 v. Chr.) liet er de stallen bouwen ten behoeve van de honderden paarden die de strijdwagens moesten trekken (en dus niet koning Salomo!). De populaire koning Josia ging hier in de strijd tegen farao Neko van Egypte ten onder. In 1917 versloeg de Britse generaal Allenby hier het Turkse leger, waarna Palestina tot 1948 een mandaatgebied bleef.
In het Nieuwe Testament (Openbaringen) wordt voorspeld dat te Armageddon (Har Megiddo ofwel de berg Megiddo) de laatste veldslag ter wereld zal plaatsvinden tussen de godvrezende en de godvijandige machten op aarde. Daarna breekt een nieuw tijdperk aan.

Tussen 1925 en 1939 verrichtten achtereenvolgens de Duitse archeoloog G. Schumacher en het Oriëntal Institute van de universiteit van Chicago opgravingen in de 20 verschillende bouwlagen waaruit de Tel Megiddo bestond. Na 1958 werd hun werk overgenomen door het departement voor monumenten en door prof. Y. Yadin.
Veel van de ruïnes die u kunt bezichtigen stammen uit de tijd van koning Salomo, andere zijn terug te voeren op zijn opvolgers. Het waterleidingsysteem uit de 9e eeuw v. Chr. is een goed voorbeeld van de kundigheid van de toenmalige ingenieurs. Zij lieten binnen de muren van de stad een buis recht naar beneden zakken tot een diepte van 36,5 m. Vervolgens hakten zij vanaf de bodem van deze schacht een 65,5 m lange tunnel door het gesteente naar een bron die buiten de muren van de stad lag. De bron werd verborgen door een muur die vervolgens met aarde bedekt werd zodat eventuele vijanden de bron niet konden vinden.

In het zuidelijke deel van de ruïnestad liggen de overblijfselen van de stallen van Achab; in het oostelijk deel kunt u nog resten vinden van drie tempels van de Kanaänieten. Verder werden blootgelegd: een graansilo van koning Jerobeam (933-912 v. Chr.), de stadsmuur, een paleis en poortgebouwen. In het museum, dat aan de voet van de 22 m hoge heuvel ligt, ziet men reconstructies van de voornaamste gebouwen, kaarten, fotomateriaal en bodemvondsten. Het is een goede plek om uw bezoek aan Tel Megido te beginnen.

10 prachtige bestemmingen in Megiddo en Israël