De omgeving van Sofia

Swipe

Boyana

Eveneens gelegen aan de voet van de Vitosha vindt u Boyana, een dorp waar in vroeger dagen de partijbonzen een buiten lieten bouwen. Onder hen Todor Zhivkov de leider van de communistische partij. Zijn huis is een van de weinige die nog een oorspronkelijk doel dient, de villa wordt nog steeds gebruikt voor ontvangst en huisvesting van gasten van de president. In de andere, soms zeer zwaar beveiligde huizen, wonen vermogende Bulgaren, naar men zegt Bulgaren die iets te verbergen hebben.

Boyana kerk

Men bezoekt het dorp echter vooral vanwege de gelijknamige kerk, door UNESCO aangewezen als werelderfgoed. De oorspronkelijke kerk stamt uit de 11e eeuw en werd in 1259 vergroot. Een onbekend gebleven meester (de ‘meester van Boyana’) zorgde voor muurschilderingen van grote schoonheid. Hij schilderde bijbelse taferelen maar ook het dagelijks leven op het platteland legde hij op schitterende wijze vast. Als u kans ziet om daarvoor toestemming te krijgen van het ministerie van Cultuur dan moet u zeker de fresco’s gaan bewonderen van de schutspatronen van Boyana, Desislava en Sebastocrator en van het vorstenpaar Asen en Irina. Lukt dat niet dan kunt u er replica’s van bekijken in het nabij de kerk gelegen museum. In het museum kunt u ook kennisnemen van de geschiedenis van de kerk.

Nationaal Historisch Museum van Bulgarije

Een andere reden om een bezoek te brengen aan Boyana is het Nationaal Historisch Museum van Bulgarije dat zich in deze plaats bevindt. In een aantal jaren werden de bezienswaardigheden vanuit Sofia overgebracht naar Boyana. U vindt het museum in de Residentsia, ul.Vitoshko ILIe 16. Als u de tentoonstelling ‘het goud van de Thraciërs’ die de hele wereld overging, niet bezocht heeft, dan krijgt u in de thuishaven van deze schatten alsnog een kans.

In het museum spreekt men van ‘de schat van Vâlchi Trân’ naar de vindplaats in een dorpje in de buurt van Pleven. De goudschat bestaat uit voorwerpen uit ongeveer de 13e en de 12e eeuw v.Chr. en bevat schalen, deksels en kelken met een totaalgewicht van maar liefst 12,5 kilogram (goud!!) die de onnavolgbare Thracische siersmeedkunst volkomen tot haar recht doen komen. U kunt nu meteen ook de andere belangrijke schatten bewonderen. De ‘schat van Panagyurishte’ bestaat eveneens uit gouden voorwerpen waaronder drinkbekers in de vorm van dierenkoppen en vrouwenhoofden. Deze voorwerpen zijn waarschijnlijk in Griekenland, in de buurt van de Dardanellen tussen 500 en 300 v.Chr. door verschillende Griekse kunstenaars vervaardigd en aangekocht door Thraciërs.

In omvang de grootste schat is van zilver: de ‘schat van Rogozhen’. Niet minder dan 165 voorwerpen uit de 5e en de 4e eeuw v.Chr. tonen u hoe de rijke Thraciërs leefden, het gaat namelijk in hoofdzaak om vaatwerk. Zeer de moeite van het bekijken waard zijn verder de zilveren versierselen voor paarden, gevonden nabij Lovech in het dorpje Letnitsa. Het verhaal dat door de versierselen wordt verteld is klassiek en kan in alle eeuwen door alle culturen zijn verteld: een adellijke ruiter verslaat een slang en maakt daarmee een einde aan de heersende hongersnood. Uiteraard trouwt hij de dochter van de koning. Overigens, helden te paard komen veelvuldig voor in oude verhalen en in de kerkelijke en ‘gewone’ geschiedenis van Bulgarije.

De oudste voorwerpen van het museum zijn afkomstig van opgravingen nabij Varna. Ze tonen aan dat reeds 70 eeuwen voor het begin van onze jaartelling volkeren langs de kust van de Zwarte Zee woonden. Het waren waarschijnlijk neolithische volkeren die er tot ongeveer 3000 v.Chr. woonden. De opgravingen brachten huishoudelijke voorwerpen en stenen beeldjes van godinnen aan de oppervlakte. Gelet op de inscripties in de beelden vereerde men in die tijd de aarde als godin.

De kerkelijke schatten die bijeen zijn gebracht in het museum zijn van uitzonderlijke schoonheid. U kunt veel moois terugvinden in kloosters en kerken, maar als u niet in de gelegenheid bent om op diverse plaatsen in het land een kijkje te nemen op de oorspronkelijke plaatsen, dan geeft de verzameling fresco’s, iconen en schilderijen u een goed algemeen beeld. Dat geldt onverkort voor de gouden en zilveren voorwerpen die een religieuze achtergrond hebben.

Hoewel u in de eerste plaats het museum zult bezoeken om zijn oudheidkundige voorwerpen, is ook een kijkje op de afdeling huisraad en kleding uit de 19e eeuw de moeite waard. Over dezelfde periode, die bekendstaat als de tijd van de nationale bewustwording of nationale wedergeboorte, wordt ook veel uit de doeken gedaan over het leven en werken van voorvechters voor stads- en burgerrechten zoals Vasil Levski.

National Historisch Museum
16 Vitoshko lale str.
Sofia 1618
Bulgarije

tel. +359-(0)2-955 42 80

10 prachtige bestemmingen in Boyana en Bulgarije