Het zuidwesten

Swipe

Kigezi wildreservaat

• Oppervlakte: 440 km2
• Te bereiken vanuit: Katwe, Bushenyi of Rukungiri
• Beste bezoektijd: buiten de regentijd
• Diersoorten o.a.: olifanten, buffels, aapsoorten
• Vogelsoorten: meer dan 300 soorten
• Landschap: bergachtig
• Verblijfsmogelijkheden: enkele kampeerplaatsen
• Bijzonderheden: uitloper Queen Elizabeth n.p.
• Inlichtingen: Uganda Wildlife Authority in Kampala

Wat voor het Kyambura w.r. in het noorden van het Queen Elizabeth n.p. geldt, is onverkort van kracht voor het Kigezi w.r. in het zuiden. Alleen, de natuur is in dit gebied veel uitbundiger en de temperatuur wat lager als gevolg van het feit dat het park hoger gelegen is. In het gebied, zowel binnen als buiten het reservaat, komen tientallen kleinere meertjes voor wat een bezoek eraan zeer aantrekkelijk maakt voor de vogelliefhebbers.

De weg van Ishasha in het zuiden van het Queen Elizabeth n.p. naar het noordelijker Rwensharma doorkruist het Kigezi w.r.. Het gebied is moeilijk toegankelijk, er zijn enkele tracks waarop een 4WD tamelijk goed uit de voeten kan, een bezoek in de regenseizoenen valt echter af te raden. Het is wel toegestaan om een tent op te slaan op de daarvoor aangewezen plaatsen, maar het is veiliger om uit wijken naar het Mweya Lodge.

Berggorilla's leefgemeenschappen

Elders wordt uitgelegd dat de berggorilla's in groepen leven, hoe de discipline in zo'n groep in stand wordt gehouden en hoe zo'n groep leeft. Er zijn acht benoemde groepen, die doorgaans worden aangeduid als 'families' in Uganda en als u naar hen op zoek gaat dan komt u bij een van onderstaande families terecht. Hoe weet u nu bij welke familie u op bezoek gaat? Welnu de mensen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de berggorilla's, de parkwachters of rangers, hebben elk zo'n familie toegewezen gekregen en ze weten dus precies met welke familie ze u in contact brengen.

Meestal zijn de families genoemd naar de plaats waar ze voor het eerst werden waargenomen. Het is niet de belangrijkste taak van de rangers om de bezoekers te begeleiden, in de eerste plaats zijn ze er om de berggorilla's te beschermen. Tegen stropers, maar ook tegen u en vandaar dat u, voordat u op pad gaat, nauwkeurige instructies krijgt hoe u zich bij zo'n familie berggorilla's dient te gedragen. Aan de gestelde regels wordt strikt de hand gehouden. Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd mee op bezoek mag, is gesteld op acht personen.

Vanuit Buhoma kunnen zes groepen bezocht worden. De Mubare familie is een betrekkelijk kleine groep die onder leiding staat van de zilverrug Ruhondeza. Aanvankelijk bestond de groep uit 12 dieren die zich in korte tijd tot 18 leden uitbreidde, gevechten met andere groepen en een aantal sterfgevallen bracht het aantal terug tot 5. De familie is genoemd naar de heuvels waar ze zich ophouden.

De Habinyanja familie werd in 1999 voor het eerst bezocht en is genoemd naar het moeras waar ze voor het eerst werd waargenomen. In deze groep bevinden zich 2 zilverruggen die het nogal eens met elkaar aan de stok hebben, de feitelijke leiding over de vrouwtjes en de kinderen berust echter bij een van de volwassen vrouwtjes die luistert naar de naam Kisho.

De Rushegura familie heeft zich lange tijd grensoverschrijdend met R.D.Congo opgehouden, maar leeft al weer geruime tijd uitsluitend in Uganda. Ze is ontstaan in 2002 toen een zilverrug uit de Habinyanja familie zich met 11 volgelingen, 5 vrouwtjes en 6 jongen, zelfstandig vestigde. Aanvankelijk werd de groep Habinyanja-2 gedoopt, maar al snel werd dit Rushegura, genoemd naar de bomen (in de lokale taal Ebishegura) die veel voorkwamen in het leefgebied van de groep. De groep bestaat inmiddels uit 19 individuen en is vanuit Buhoma het gemakkelijkst te bereiken.

De Bitukura familie bestaat uit 12 leden, waaronder 4 zilverruggen. Ze leven het verst verwijderd van Buhoma, per auto bent u tenminste 1,5 uur onderweg alvorens echt op pad te gaan. De groep is genoemd naar de rivier waar ze door UWA rangers werd ontdekt. Slechts 15 maanden na de ontdekking, in 2007, werden de eerste toeristen met de groep in contact gebracht. Dit was erg snel, normaal duurt het minimaal 2 jaar voordat gorilla's aan mensen gewend zijn. Vanuit Kisoro is een tweetal families te bezoeken die zich zuidelijk daarvan ophouden.

De Nkuringo familie bestaat uit 19 leden, waaronder 2 zilverruggen en is genoemd naar de oorspronkelijk leidende zilverrug die in 2008 overleed. De groep manifesteerde zich in 2004 in de omgeving van een kleine nederzetting en bezorgde daar nogal wat overlast. Ze vernielden landbouwgewassen en vonden er zo een gemakkelijke manier om in hun levensonderhoud te voorzien. Met veel tact en geduld werd de groep naar hun huidige leefgebied overgebracht. Heel bijzonder in deze groep was de geboorte van een tweeling in november 2008. Een van de twins werd echter maar 1,5 jaar oud en overleed in 2010.

De Nshongi familie bestaat uit maar liefst 36 leden waaronder 5 zilverruggen. Dit is de weliswaar op dit moment (2011) grootste groep, maar de natuur gaat er waarschijnlijk voor zorgen dat deze groep zich zal opsplitsen in twee of drie aparte groepen. Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats is het zeer zeldzaam dat een groep uit meer dan 25 leden bestaat, in de tweede plaats zijn er binnen een groep zelden meer dan 2 zilverruggen. De groep is genoemd naar de rivier die stroomt in de nabijheid van de plaats waar ze ontdekt werd en ook de leider van de groep kreeg die naam. Een andere zeldzaamheid is dat deze zilverrug niet de oudste van de groep is.

Rondreizen

Groepsrondreis Uganda

Tijdens deze avontuurlijke rondreis door Uganda ontdekken we het groene hart van Afrika. Wie vroeger graag de verhalen van Tarzan las, moet...

v.a. 3289.00 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Kigezi wildreservaat en Uganda