Lika-Senj

Swipe

Lika

Tussen het Velebitgebergte en Bosnië ligt Lika, een landschap van uitzonderlijke schoonheid. Het maakt deel uit van een veel groter, grensoverschrijdend gebied. In feite behoort slechts 10% van de Lika bij Kroatië. Tegenwoordig is het dunbevolkt, wat de natuur zeer ten goede komt. Rond 1900 woonden er nog ruim 200.000 mensen in dit gebied. Men noemt de Lika wel ‘de onbekende aarde’ en u zult dan ook weinig toeristen treffen in dit aantrekkelijke deel van Kroatië.

Vanwege de ruimte en de natuurlijke opbouw was Lika uitstekend geschikt om er veldslagen te leveren en dat gebeurde dan ook op grote schaal. Met name tegen de Turken werd hier in de 15e, de 16e en de 17e eeuw slag geleverd en de Kroaten bewaren er geen beste herinneringen aan. De slachting onder hen bij Krbava in 1493 en bij Korecina in 1520 waren de directe aanleidingen om een verdedigingslinie buiten Lika aan te leggen om zodoende de bewegingsvrijheid van de Turken enigszins in te dammen. In Gospić herinnert veel aan deze tijd.

Het is al weer vele tientallen jaren rustig in het gebied en dat droeg ertoe bij dat bossen zich ongehinderd konden ontwikkelen. Het water formeerde karstvelden en de talrijke watervallen waren verantwoordelijk voor het ontstaan van grotten en spelonken. Het valt niet mee om de bewoners van Lika op hun praatstoel te krijgen, ze staan bekend als koppig, maar ook als onwrikbaar. Dat zal de directe aanleiding gevormd hebben tot de vele bloedige botsingen tussen Serven en Kroaten in dit gebied tijdens de burgeroorlog waarbij vele doden vielen en complete dorpen werden geplunderd, platgebrand en verwoest. Mocht u echter een stuk onbedorven natuur in alle rust willen beleven, dan is Lika een aanrader.

10 prachtige bestemmingen in Lika en Kroatië