Istrië

Swipe

Pazin (Pisino)

Het oudste bouwwerk in Pazin, de citadel, stamt uit de 9e eeuw, in de 14e eeuw werd deze gerestaureerd, het resultaat daarvan kunt u nu nog bezoeken. In de citadel is het etnografisch museum gevestigd, waar u kennis kunt nemen van de ontwikkeling van landbouw en visserij in dit zeer oude gebied. Vanuit de citadel kijkt u in de ruim 120 meter diepe Fojbakloof.

Spectaculair? Zeker, en u bent niet de eerste die dat vindt. Zowel Dante (Divina Commedia), als Jules Verne (Mathias Sandorf) deden inspiratie op bij deze kloof voor delen van hun werk. Pazin is het bestuurlijke, maar ook geografische middelpunt van Istrië. De Duitse naam was niet voor niets Mittenburg. In 983 werd Pazin toegewezen aan het bisdom Porec, een van de kuststeden die beschikten over bolwerken van waaruit het schiereiland verdedigd werd, maar die ook macht uitoefenden over gebieden landinwaarts.

Nadat de steden flink in hun macht beknot waren, werd Pazin in de 16e eeuw een markgraafschap van waaruit vele Duitse graven hun nabijgelegen gebieden bestuurden en als u de namen op de oude grafstenen bij de citadel bekijkt komt u in de verleiding om te denken dat de Duitsers lange tijd heersers waren over Istrië. In de Sv. Nikolakerk uit 1443 vindt u diverse kunstuitingen uit de Middeleeuwen, waaronder waardevolle fresco’s. De kerk met het klooster werd in de 13e eeuw gebouwd, de klokkentoren (bijna traditioneel) aanmerkelijk later, deze werd pas aan het begin van de 18e eeuw voltooid.

10 prachtige bestemmingen in Pazin (Pisino) en Kroatië