Ville De Québec

Swipe

Ville De Québec

De namen van de Canadese provincie Québec en haar hoofdstad Ville de Québec hebben dezelfde oorsprong: het inheemse Algonquin-woord ‘kebek’, plaats waar de rivier versmalt. De stad was er echter het eerst. Hij werd al in 1608 gesticht als het begin van de kolonie Nieuw-Frankrijk en wordt wel de wieg genoemd van de Franse beschaving en cultuur in Noord-Amerika.

Cap-Diamant

Toen de Franse ontdekkingsreiziger Samuel de Champlain hier in 1608 naar boven klom, was hij overtuigd dat er diamant moest zitten. Want hij vond er een paar glinsterende stenen die hem daaraan deden denken. De heuvel aan de voet waarvan hij de eerste nederzetting vestigde, noemde hij dan ook Cap-Diamant. Nu weet men wel beter. Iets anders dan zwart gesteente waarvan brokken door weer en wind soms glimmend glad gepolijst zijn, zit hier niet in de grond. De naam Cap-Diamant is echter gebleven.

Werelderfgoed

Nu is het de oudste Franstalige stad in dit deel van de wereld. Bovendien is het de enige ten noorden van Mexico waarvan de vestingmuren nog overeind staan. Reden waarom het bescherming als een Unesco-werelderfgoed geniet. Hij ligt aan de Fleuve St.-Laurent, bij de plaats waar deze van kilometers breed versmalt tot een overzichtelijke rivier, tegen de stroom in gezien dan. Walvissen komen soms tot bijna aan de poorten ervan. Dankzij de ligging bij de versmalling van de belangrijke Fleuve St.-Laurent groeide de stad uit tot de toegangspoort naar het binnenland van Noord-Amerika. Ville de Québec kreeg de rol van wachtpost over de route die ontdekkingsreizigers, kolonisten, handelaren en legers namen. Hij werd strategisch belangrijk en dus verrezen er diverse militaire bouwwerken, inclusief vestingmuren en forten. En die behoren nu tot de interessante bezienswaardigheden van deze stad.

Québec City

Ville de Québec is in de rest van Canada bekender als Québec City.  De stad ligt ongeveer 2,5 uur met de auto rijden ten oosten van Montréal. In deze sectie van het Canada-deel van de Vakantie Arena-website komen aan de orde de oude bovenstad binnen de vestingmuren (Vieux-Québec), de oude benedenstad aan de historische haven (Vieux-Port), de nieuwere bovenstad buiten de vesting (Haute-Ville) en enkele voorsteden. Het is een drukke stad. Ieder jaar komen er meer dan vier miljoen bezoekers. De oude gedeelten zijn makkelijk lopend te verkennen. In de vesting zijn wel wat parkeerplaatsen, maar het is makkelijker de auto net buiten de muren neer te zetten. Zie hier voor de rest van de provincie Québec. Grootste stad Montréal heeft hier eigen pagina's.

De vesting van VIlle de Québec

De historische bovenstad Ville de Québec ligt boven op de Cap-Diamant, wordt omsloten door vestingmuren en wordt ter plaatse Vieux-Québec genoemd. Dat historische centrum is door de culturele organisatie Unesco van de Verenigde Naties tot beschermd werelderfgoed verklaard. In het hart staat ter herinnering daaraan een klein monument. De muren en poorten zijn volledig intact en gerestaureerd. Ze lopen helemaal rond, soms als onderdeel van andere bouwwerken. Het gebied daar binnen heeft duidelijke Europese kenmerken: nauwe en slingerende straatjes, oude stenen huizen dicht op elkaar gepakt, oude kerken en kloosters, groen geoxideerde koperen daken op de gebouwen, zeventiende- en achttiende-eeuwse kanonnen op de vestingwallen en elders. Op deze pagina de vestingwerken zelf.

Fortifications de Québec

Die ommuring wordt Fortifications de Québec genoemd en is een Canadees monument. Al in 1690 werd er de basis voor gelegd en tot 1812 is er aan gebouwd, eerst door de Fransen en vanaf 1759 door de Britten. De wal is 4,6 kilometer lang en er zitten vier poorten in: Porte St.-Louis, Porte Kent, Porte St.-Jean en Porte Prescott. Tot de fortificaties behoren ook Batterie Royale, Cavalier du Moulin, Citadelle, Parc de l’Artillerie en Parc des Champs-de-Bataille. Bovendien wordt Fort No. 1 in Lévis er toe gerekend (lees daarover meer op de aparte pagina over Lévis). In het bezoekerscentrum van Parks Canada Centre d’Initiation des Fortifications de Québec aan 100 Rue St.-Louis zijn tentoonstellingen, een grote maquette en uitleg over deze vestingwerken te zien. Dit museumpje zit in het Esplanada-kruitmagazijn uit 1815 en ligt naast de Porte St.-Louis. Het is open van half mei tot half oktober.

La Citadelle

Aan het zuidoostelijke uiteinde van de vestingwerken, negentig meter boven het water de wacht houdend over de Fleuve St.-Laurent, staat de Citadelle. Dat fort is door de Britten tussen 1820 en 1832 afgebouwd en wordt nog altijd gebruikt door het 22ste regiment van het Canadese leger. Het heeft de vorm van een wat uitgerekte ster en omvat 25 gebouwen inclusief een woning voor Canada’s gouverneur-generaal die hier één of twee weken per jaar verblijft. Het is omringd door aarden wallen waarin stevige muren en verdedigingswerken zitten. Vanaf de vlakte ten zuiden ervan is nauwelijks te zien dat er een groot en zwaar beveiligd fort staat. Het staat aan het eind van de Côte de la Citadelle, eveneens vlak bij de Porte St.-Louis. Je kunt alleen met een gids tijdens een rondleiding naar binnen. Daarbij kom je in militaire musea, op bastions en ravelijnen, en in enkele andere bouwwerken. In de zomermaanden wordt tweemaal daags een wisseling van de wacht gehouden met muziek, wapeninspectie en de mascotte van het 22ste regiment, een geit. Van begin november tot half april is er alleen ’s ?middags één rondleiding, de rest van het jaar de hele dag door.

Parc de l’Artillerie

Bij de zuidwestelijke hoek van de vestingwallen is het Parc de l’Artillerie. Ook dat is een Canadees nationaal monument. Het merendeel van de gebouwen hier is neergezet door de Fransen en dateert dus van voor 1759. Voor het publiek toegankelijk zijn vier bouwwerken die, op één na, echter wat jonger zijn: een smederij uit 1901 waarin een informatiecentrum zit met een maquette van het Québec van 1806, de versterkte post Dauphine uit 1712, officiersbarakken uit 1818 en een wapenfabriek uit 1879 met een museum over kruit, kogels en wapentuig. De ingang van dit park is aan 2 Rue d’Auteuil en het is open van begin april tot de tweede week van oktober.

10 prachtige bestemmingen in Ville De Québec en Oost-Canada