Brazilië

Swipe

Wapen en vlag

Op 15 november 1889 werd Brazilië een federatieve republiek, bestaande uit 22 staten. Die staan op het wapen van Brazilië weergegeven rondom een deel van de nationale vlag met op de achtergrond twee takken, een van de koffie- en een van de tabaksplant, twee belangrijke agrarische producten van Brazilië.

De vlag bestaat uit drie verschillend gekleurde vlakken. De groene achtergrond symboliseert de agrarische rijkdom, de gouden ruit herinnert aan de gouden tijd en de rijkdom aan mineralen en op de blauwe bol staan de sterren in de stand van 15 november 1889, gezien vanuit de toenmalige hoofdstad Rio de Janeiro. Onder de balk 22 sterren met de ster van de hoofdstad daarboven.

De wapenspreuk is: Ordem e Progresso (Orde en Vooruitgang).

10 prachtige bestemmingen in Brazilië