Brazilië

Swipe

Straatnamen

Vele straten, boulevards en pleinen dragen de naam van iemand die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Brazilië. Ook worden vaak historische gebeurtenissen in herinnering gebracht door simpelweg een datum te vermelden zoals dat in Nederland ook wel gebeurt, bijvoorbeeld Kon. Julianalaan of het 5 Meiplein.

Apart is dat namen nogal eens veranderen en dat straten officieel een andere naam hebben dan men in de stad die straat noemt. Daar is een heel – Braziliaans – verhaal over te vertellen, maar het komt hier op neer: De nieuwe burgemeester moet in ieder geval een belangrijke straat naar zich laten vernoemen. Dat gaat dan ten koste van een van zijn voorgangers, die ook nog van een andere partij is.

In Brazilië zijn bijna in elke stad straten, lanen, pleinen etc. vernoemd naar de volgende personen:

Tirandentes. Was leider van een onafhankelijkheidsbeweging

Cândido Mariano da Silva. Was onder andere oprichter van de SPL in 1907. De Dienst voor de Bescherming van de indianen (eerste helft 20e eeuw).

Rio Branco. Vergrootte Braziliës grondgebied met 900.000 km² door aan de onderhandelingstafel grensgeschillen te regelen met de aangrenzende landen.

Rui Barbosa. Verdedigde de rechten en soevereiniteit van de kleine en jonge mogendheden op de Internationale Vredesconferentie van 1907 in Den Haag.

Getúlio Vargas. President van 1930-1945 en 1950-1954.

Juscelino Kubitschek. President en bouwer van Brasília 1955.

10 prachtige bestemmingen in Brazilië