Het Balkangebergte (Stara Planina)

Swipe

Veliki Preslav

De Tombul moskee in Shumen werd gebouwd met stenen van Veliki Preslav, kortweg Preslav, na de verwoesting ervan in 971. Tsaar Boris I benoemde Preslav in 893 tot de nieuwe hoofdstad van het Bulgaarse rijk, terwijl zijn zoon Simeon I de regering ter hand nam (die tot 927 zou duren) en voor Bulgarije een ‘gouden eeuw’ zou inleiden. De stad werd in 821 gesticht door khan Omurtag als ‘Preslav’, het woord ‘Veliki’ (groot) werd eraan toegevoegd toen het de residentie werd van Simeon I.

Preslav bestaat nog steeds, het is een dorpje waar vooral een bestaan wordt gevonden in de land- en wijnbouw. Het oude Preslav ligt er een paar kilometer buiten en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Al zijn het slechts ruïnes die resten van de voormalige hoofdstad, men hoeft maar over weinig verbeeldingskracht te beschikken om een idee te hebben in welke rijkdom Simeon I moet hebben geleefd. Het begrip ‘gouden eeuw’ slaat dan ook in hoofdzaak op het leven aan het hof, de burgers leidden een bestaan van hard werken tegen een karig loon.

De metersdikke vestingmuren waren opgetrokken uit witte steen, het paleis was rijk gedecoreerd met veel marmer, goud en zilver. De tsaar bouwde er ook enkele kerken, want het was vooral de afvalligheid van zijn voorganger Vladimir (Boris I regeerde als interim-tsaar) die het besluit om de residentie te verplaatsen veroorzaakte. Ook de weelde die in de kerken tentoon werd gespreid wekte bewondering en afgunst. De ‘gouden kerk’ (Zlatna tsârkva) was een van de mooiste en rijkst gedecoreerde kerken uit die periode. Hij ontleende zijn naam aan het feit dat de koepel ervan bedekt was met bladgoud.

Het paleis werd omsloten door een arcade die rustte op marmeren zuilen, de hangende tuinen, de terrassen en de fonteinen oogstten bewondering van ieder die de stad bezocht. Dat waren er velen, Preslav was een machtige stad waarvan de invloed zich liet gelden tot ver over de Donau. De bewondering kwam onder andere tot uitdrukking via de Griekse schrijver Exarchos die in een van zijn reisverslagen schreef dat de schoonheid van de stad onbeschrijfelijk was.

Afgunst kwam van de omliggende volkeren en het was daarom geen wonder dat er om de stad tal van bloedige veldslagen werden uitgevochten, wat in 972 resulteerde in de vernietiging van het grootste gedeelte van de stad. Daarvoor had het al te maken gehad met grote branden. Het paleis bleef aanvankelijk gespaard maar werd later eveneens met de grond gelijkgemaakt, Ohrid in het huidige Macedonië, zou de derde hoofdstad van Bulgarije worden.

Natuurlijk brengt u een bezoek aan het archeologisch museum. U kunt er precies nagaan hoe de stad er in zijn gloriedagen moet hebben uitgezien en hoe de mensen tijdens het eerste Bulgaarse tsarenrijk hebben geleefd. U krijgt een indruk van de grote weelde waarin het hof leefde en de armoede van de werkende bevolking. Het is een goed idee om eerst het museum te bezoeken en pas dan een kijkje te nemen bij de ruïnes. Als u niet in staat bent om een bezoek te brengen aan Preslav, dan kunt u veel van de kunstschatten die tot de stad behoorden bewonderen in het historisch museum in Sofia.

10 prachtige bestemmingen in Veliki Preslav en Bulgarije