China

Swipe

Traditionele Chinese opera

De Chinese opera heeft een geschiedenis van zo’n 2000 jaar. Er zijn 317 typen opera, waarvan de Peking-opera de belangrijkste en de bekendste is.

De artiest die in de Peking-opera optreedt is een echte atleet – hij moet fysiek in topconditie verkeren om de ontberingen van deze performancekunst aan te kunnen. De meeste artiesten beginnen hun training al in hun kinderjaren. Een bekend voorbeeld is kungfu-ster Jacky Chan, die als kind een opleiding voor Peking-opera volgde.

De artiesten zijn zwaar opgemaakt; hun hele gelaat is in helle kleuren beschilderd. Soms dragen de acteurs kleurige maskers, die hun inspiratie putten uit oude ceremonieën en religieuze symbolen. De gelaatskleur van elk personage is van belang omdat die het karakter en het lot van dat personage uitdrukt. Begrip van de kleuren draagt veel bij tot het genoegen dat men aan deze kunstvorm beleeft, aangezien kleur integraal deel van het verhaal uitmaakt. Rode gezichten staan voor rechtschapenheid; zwart duidt op moed en heldhaftigheid; blauw en groen betekenen spierkracht of aanzien bij de gewone man; geel en wit zijn negatieve kleuren, die vaak sluwheid of achterdocht aanduiden; goud is de kleur van goden, en zilver is voorbehouden aan demonen of kwade geesten. De make-upstijl geeft aan of een personage goed of kwaad is.

10 prachtige bestemmingen in China